Afiliación de Viúvas/vos e Orfos/as

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
2 meses
Silencio
Estimatorio

AFILIACIÓN DE VIÚVAS/VOS E ORFOS

Poderán pertencer ao mutualismo xudicial, en condición de mutualista por dereito derivado, sempre que cumpran os requisitos establecidos os viúvos e viúvas, os orfos e orfas de mutualistas, activos e xubilados.

Considéranse asimilados aos viúvos e viúvas os convivientes ou quen perciban pensión de viuvez de Clases Pasivas por ser cónxuxes de mutualistas incluídos no campo de aplicación do Mutualismo Xudicial.

Considérase equiparado ao orfo ou á orfa o fillo ou a filla menor de idade ou maior incapacitado/incapacitada que fose abandonado/abandonada por pai ou nai mutualista, sempre que cumpran os requisitos.
 

Tramitación:

Os trámites de afiliación de Viúvas/vos e Orfos/as realizaranse de forma presencial nos Servizos Centrais e Delegacións Provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ou ben se pode solicitar EN LIÑA nesta SEDE ELECTRÓNICA, presentando:

  • Modelo A-2 SOLICITUDE PARA A AFILIACION DE VIÚVOS/VIÚVAS E ORFOS/ORFAS, debidamente cuberto e asinado en todos os seus apartados. Para os casos que non hai viúvo/a, os fillos teñen que presentar unha solicitude por cada orfo e/ou orfa
  • A documentación que se sinala no este modelo, segundo o caso.
  • No caso de que elixa como entidade médica o INSS, deberá achegar o número de afiliación á TGSS se non foi titular do Réxime Xeral de Seguridade Social.
  • No suposto de solicitar a inclusión de novos beneficiarios/as a cargo do/a solicitante (viúvo/viúva), cando non figuraban como beneficiarios do mutualista falecido, acompañásese tamén o documento A-3. SOLICITUDE DE ALTA DE BENEFICIARIOS/BENEFICIARIAS, debidamente cuberto

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Todos os trámites relacionados coa Afiliación de Viúvas/vos e Orfos/as pódense realizar de forma presencial nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, presentando:

  • Modelo A-2 SOLICITUDE PARA A AFILIACION DE VIÚVOS/VIÚVAS E ORFOS/ORFAS, debidamente cuberto e asinado en todos os seus apartados. Para os casos que non hai viúvo/aos fillos teñen que presentar unha solicitude por cada orfo e/ou orfa
  • A documentación que se sinala no este modelo, segundo o caso.
  • No caso de que se elixa como entidade médica o INSS, deberase achegar o número de afiliación á TGSS se non foi titular do Réxime Xeral de Seguridade Social.
  • No suposto de solicitar a inclusión de novos beneficiarios/as a cargo do/a solicitante (viúvo/viúva), cando non figuraban como beneficiarios do mutualista falecido, acompañásese tamén o documento A-3. SOLICITUDE DE ALTA DE BENEFICIARIOS/BENEFICIARIAS, debidamente cuberto.