Onuradunen Alta

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
2 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Sar daitezke onuradunak eta onuradun diren Mutualismoa judizialaren senideak edo antzekoak, kontura mutualista, ezarritako eskakizunak Gizarte segurantzaren araubide orokorra.
 

Gorde ahal izango dute onuradun-izaera eta onuradun diren Mutualismoa Judiziala ezkontidea mutualista altan edo bereizita bizi den bat, ezkontza deuseztzat aitortua izan bada edo disolbatu dibortzioa dela-eta, baldin eta konpentsazio-pentsioa jasotzeko eskubidea. titularrak eta aseguratuarekin bizi diren seme-alabak.
 

BALDINTZAK

 1. Bizi-eskubidearen titularrak bere kontura eta. Ez da hautemango bizikidetza banantze iragankorra eta noizbehinka baino ez dute lan-arrazoiak direla eta, etxebizitza utzi eta berria aurkitu ezin du antzeko inguruabarretan gainerako.
 2. Jasotzen ez dela lanaren ondoriozko etekinen sarrerak kapital higikorraren, kapital higiezinaren edo pentsio, askotariko ondorioak dituen errentaren adierazle publikoaren bikoitza baino gehiago.
 3. Babestuta egon ez, titulu ezberdinez edozein osatzen duten erregimen gizarte-segurantzako espainiar sistemaren-ko hedadura du, eta antzeko edukiak ezarritako Erregimen orokorra.

Tramitazioa: A-3 Eredua bete eta kopia ere aurkeztu klausulan adierazten diren agiriak-eredu horretan, kasuaren arabera.
Onuradunak/onuradunak direnean, hain zuzen ere, nahiz eta barne) baja izan dira, edozein arrazoirengatik mutualitatean ezarritako berriro lanera itzultzeko eskatu ahal izango da ONLINE bidez ELECTRÓNICA EGOITZA .

 1. Sinatu ez bada berariazko baimena aurkeztu beharko dute:
  • Nanaren fotokopia, onuradunak 14 urtetik gorakoak.
  • Dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak:
   • Onuradun gisa azaltzen ez titularrak edo onuradunak bere onuradun gisa beste guraso/onuradunak beste amaren bestelako gizarte segurantzaren araubideak.
   • Onuraduna/onuradunak bere amarekin bizi eta ekonomikoki araberakoa da eskubidearen titularrari.
 2. Ikusten da aitorpen sinatua, A-3 EREDUA, onuradunek bete beharreko baldintzak eta onuradunen kasuan, dela antzematen bada, adierazten dut datuetan gezurrak sartzea ekar dezake erregelamenduaren arabera arau-hauste zehagarria mutualitateari.
 3. INFORMAZIOA EMAN BEHAR DA datu pertsonalak eta aldaketei buruz izandako aldaketei buruz egoera onuradunek bete beharreko baldintzak eta onuradunak txartela sartuta dauden titularraren MUGEJU.
  • Mendekotasun ekonomikoan bizi ez direnean eta titularrak.
  • Lanean hasten direnean, ordaindutako lan egitea, edo ondare errenta adierazle publikoaren (eaeap) bikoitza baino handiagoa edo pentsioa jasotzen.
  • Osasun-laguntzako prestazioa izan dutenean, bestetik, gizarte segurantzako erregimena, ongi titular gisa edo beste pertsona baten onuradunak gisa.

Onuradunak/onuradunak direnean, hain zuzen ere, nahiz eta barne) baja izan dira, edozein arrazoirengatik mutualitatean ezarritako tramite eskatu ahal izango da bere lanera itzultzea on-line.

Funtsezko ikonoa Online izapide hori egiteko, alta emanda egongo da mutualista gisa mutualitate orokorrarekin identifikatzeko sistemaren bidez egingo da. Cl@ve horretarako, alta emanda egongo da plataforma hori izatea edo, bestela, dni-electrónico bat-edo onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren.

Kontsulta itzazu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.

Zerikusia duten tramite guztiak egin daitezke onuradunak/onuradunak Alta joanda zerbitzu nagusiak eta probintzia ordezkaritzek, bai eta gainerako lekuak edozein Mugeju artikuluan aurreikusitako 16.4 39/2015, administrazio prozedura erkideari buruzko legearen herri-administrazioek.

Horretarako, eredua bete eta kopia ere aurkeztu beharko dute A-3-klausulan adierazten diren agiriak eredu horretan, kasuaren arabera.
 

EZKONTIDEAREN SEME-ALABA/
Familia liburuaren kopia.
 

Salbu espresuki kontra, egiaztapena egingo da onuradunek, onuradunen izena eman dute gizarte segurantzako erregimena ez beste/. Bestela, Egiaztatzea frogagiria aurkeztuko da zenbait agiri hauek aurkeztu beharko dira: duen afiliazio-Dokumentuaren kopia konpultsatua, Gizarte segurantzako erregimena atxikita duen ezkontide/mutualista Izan Ezik. espresuki kontra, egingo da   identifikazio-datuak egiaztatzeko egoitza eta titularraren eta halakorik ezean, onuradunek/onuradunen egiaztatzen duen agiria aurkeztea beharko errolda

 • Baldin eta onuradunak ezgaitasunen bat dutenak: Luzatutako ziurtagiria, IMSERSOK edo autonomia-erkidegoan dagokion erakundearen ohiko bizilekua duen interesatuak/interesatuak eskatu, desgaitasunen bat duten pertsonentzat.
 • En el supuesto de ex cónyuge: Sentencia firme de separación o de divorcio o convenio regulador de la separación o divorcio.
 • Baldin eta izatezko bikoteak: Kopia erregistroko inskripzioa edo Udalaren ziurtagiria aurkeztu behar da, eta titularrari mutualista/urtebetetik gora
 • Adopzioaren kasuan edo aldi baterako harrera: Dela egiaztatzen duen ebazpen administratiboa edo judiziala/adopzioa harrera-harreraren kasuetan, gainera. nazioarteko erregistroan izena emateko edo, bestela, familia berriz elkartzeko eta Kontsularrek txostena egokitasun ziurtagiria.
Erlazionatutako fitxategiak