Onuradunen Baja

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
2 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Onuradunak, onuradun izateko baldintzak eta esparruan Mutualismoa Judiziala bateraezina den erakundearekin duen pertsonaren da:

  1. Aitorpen berria edo mantentze-lanen izaera bereko beste mutualista esparru berean ari direnean. Kasu horietan, onuraduna aukeratu beharko du sartzeko eskubidearen titularra bakar batekin.
  2. Mutualista izatea nahitaezkoa da.
  3. Beste araubide bat kide izatea, gizarte segurantzako sistemaren onuradun titular edo onuradun gisa.

Da NAHITAEZ JAKINARAZI BEHAR DA datu pertsonalak eta aldaketei buruz izandako aldaketei buruz egoera onuradunek bete beharreko baldintzak eta onuradunak txartela sartuta dauden titularraren MUGEJU.

  • Mendekotasun ekonomikoan bizi ez direnean eta titularrak.
  • Lanean hasten direnean, ordaindutako lan egitea, edo ondare errenta adierazle publikoaren (eaeap) bikoitza baino handiagoa edo pentsioa jasotzen.
  • Osasun-laguntzako prestazioa izan dutenean, bestetik, gizarte segurantzako erregimena, ongi titular gisa edo beste pertsona baten onuradunak gisa.

TRAMITACIÓN

Baja-eskaera jaso egingo dira Onuradunak joanda zerbitzu nagusiak eta probintzia ordezkaritzek, bai eta gainerako lekuak edozein Mugeju artikuluan aurreikusitako 16.4 39/2015, administrazio prozedura erkideari buruzko legearen herri-administrazioek, postaz, edo eska daiteke ONLINE honen bidez ELECTRÓNICA EGOITZA.

Eskabide orria aurkeztu behar dute:

  • BAJA-ESKAERA ONURADUN/ONURADUNAK kontuan izanik, lan-jardueraren hasiera bada baja eragindako onuradunaren/onuraduna sinatu beharko du baimen espresua, edo, horrelakorik ez badago, egindako lan-bizitzaren ziurtagiria gizarte segurantzaren diruzaintza orokorra.
     

Eskaera-ereduan garrantzitsua da zehazki non jarri Baja data onuraduna ez dute betekizun hauetako bat bete eta, zein da bajaren arrazoia. baldin eta titularrak baja eskatu dela banantze edo dibortzio-hitzarmen arautzailearen kopia ere aurkeztu beharko du edo dibortzio-epaia.

Eskaera Onuradunak/Onuradunak baja online aurkez daiteke. Edukitzeak berarekin dakar egiteko berariazko baimena ematea Mugeju datuak egiaztatzeko aukera izan dezan lan-jardueran duen onuradunaren/s eta/edo onuradun honetan ageri diren eskaera

Funtsezko ikonoa Online izapide hori egiteko, alta emanda egongo da mutualista gisa mutualitate orokorrarekin identifikatzeko sistemaren bidez egingo da. Cl@ve horretarako, alta emanda egongo da plataforma hori izatea edo, bestela, dni-electrónico bat-edo onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren.

Kontsulta itzazu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.

Baja emateko izapideak Onuradunak/onuradunek, titularrak eskatuz gero, lizentziaren titularrak zerbitzu zentraletan egin daitezke, baita probintzia-ordezkaritzen eta Mugeju-, gainerako 16.4 artikuluan aurrez ikusitako tokietan 39/2015 legea, administrazio prozedura erkideari buruzko legeko administrazio publikoak.

Eskabide orria aurkeztu behar dute:

  • BAJA-ESKAERA onuradun/ONURADUNAK kontuan izanik, lan-jardueraren hasiera bada baja eragindako onuradunaren/onuraduna sinatu beharko du baimen espresua, edo, horrelakorik ez badago, egindako lan-bizitzaren ziurtagiria gizarte segurantzaren diruzaintza orokorra.

Eskaera-ereduan garrantzitsua da zehazki non jarri Baja data onuraduna ez dute betekizun hauetako bat bete eta, zein da bajaren arrazoia. baldin eta titularrak baja eskatu dela banantze edo dibortzio-hitzarmen arautzailearen kopia ere aurkeztu beharko du edo dibortzio-epaia.