Titularrak Baja

Prestazio hau gomendatu
Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
2 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Baja emango zaie, nahitaezko mutualista gisa

  1. Heltzen diren funtzionarioen borondatezko eszedentzian, edozein modalitatetan, salbu eta seme-alabak zaintzeko, eta genero indarkeriaren emandako
  2. Izaera galdu duten funtzionarioak sarbidea ematen duen mutualista izan, arrazoia edozein dela ere.
  3. Transferentzia-eskubidea duten funtzionarioek eskubideetatik 11.2 artikuluan ezarritako viii. eranskineko funtzionarioen estatutuko erkidegoen bidez onartutako Erregelamendua, Europako kontseiluaren 259/1968, otsailaren 29an.
  4. Funtzionarioek bete direla eta (zaizkion) destinoa edo eginkizunak egikaritzeko, bai ordezkoak ere, ordezko aldarteko edo karrera judizial eta fiskalerako, idazkari judizialen kidegoa edo justizia-administrazioko beste kidego eta itzul daitezen ez jatorrizko kidegoan justizia-administrazioan.

IZAPIDEAK

Mutualista guztientzat baja bere kabuz izapidetuko da ezagutu ondoren, gertaera eragilea, edo interesdunek eskatuta, eta izapideak. baja, interesdunaren eskariz edo titularrak, bertara joanda egin daitezke, zerbitzu zentralek edo ordezkaritza probintzial Mugeju, bai eta gainerako edozein leku 16.4 artikuluan aurrez ikusitako 39/2015 legea, administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen, edo eska daiteke ONLINE honen bidez ELECTRÓNICA EGOITZA .

Mutualista guztientzat baja b atalean sartzen diren) bidez izapidetuko da, eta ORGANO ESKUDUNAREN BERARIAZKO RESOLUCIÓN

Funtsezko ikonoa Online izapide hori egiteko, alta emanda egongo da mutualista gisa mutualitate orokorrarekin identifikatzeko sistemaren bidez egingo da. Cl@ve horretarako, alta emanda egongo da plataforma hori izatea edo, bestela, dni-electrónico bat-edo onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren.

Kontsulta itzazu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.

Mutualista guztientzat baja da bere kabuz izapidetuko ezagutu ondoren, gertaera eragilea, edo interesdunek eskatuta, eta.

Baja tramitatzeko titularrek baja emateko eskaera-eredua bete beharko dute, eta kopia ere aurkeztu eta horri dagokion dokumentazioa, kasuaren arabera.

Joanda egin daiteke zerbitzu nagusiak eta probintzia ordezkaritzek, bai eta gainerako lekuak edozein Mugeju artikuluan aurreikusitako 16.4 39/2015, administrazio prozedura erkideari buruzko legearen herri-administrazioek.

Mutualista guztientzat baja galdu duten ikusteko aukera ematen duen izaera erregimen berezia, MUGEJU bidez izapidetuko da, eta BERARIAZ RESOLUCIÓN ÓRGANO.