Cambio de entidade médica

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

1. CAMBIO ORDINARIO: As persoas titulares poden realizar un cambio ordinario de entidade médica todos os anos, durante o mes de xaneiro, POR UNHA SOA VEZ.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Do 1 ao 31 de xaneiro de cada ano.

FORMAS DE PRESENTACIÓN:

  • EN LIÑA: Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o que deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de DNI-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica. Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.
  • PRESENCIAL: nos Servizos Centrais e Delegacións Provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

DATA DE EFECTOS: O cambio ordinario de entidade médica fornece efectos a partir do día 1 de febreiro do ano en curso.

MODELO DE PRESENTACIÓN: Debe presentar o modelo de Solicitude de Cambio de Entidade Médica DEBIDAMENTE CUBERTO E ASINADO, marcando a casa de CAMBIO ORDINARIO.

 

2. CAMBIO EXTRAORDINARIO DE FEBREIRO DE 2022 POR RESOLUCIÓN DO XERENTE DE MUGEJU acceda á resolución pulsando a seguinte ligazón.

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Do 1 ao 28 de febreiro de 2022.

FORMAS DE PRESENTACIÓN:

  • EN LIÑA: Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o que deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de DNI-electrónico ou dun de os certificados dixitais admitidos pola sede electrónica. Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.
  • PRESENCIAL: nos Servizos Centrais e Delegacións Provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

DATA DE EFECTOS: Este cambio extraordinario de entidade médica fornece efectos a partir do día 1 de marzo de 2022.

MODELO DE PRESENTACIÓN: Debe presentar o modelo de Solicitude de Cambio de Entidade Médica DEBIDAMENTE CUBERTO E ASINADO, marcando a casa de CAMBIO EXTRAORDINARIO FEBREIRO 2022.

 

3. OUTROS CAMBIOS EXTRAORDINARIO

PRAZO DE PRESENTACIÓN: Durante todo o ano.

FORMAS DE PRESENTACIÓN:

  • EN LIÑA: Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o que deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de DNI-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica. Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.
  • PRESENCIAL: nos Servizos Centrais e Delegacións Provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Para solicitar o este cambio, deberán presentar o modelo de Solicitude de Cambio de Entidade Médica, marcando a casa de OUTRO  CAMBIO EXTRAORDINARIO, dentro do prazo establecido.

TIPOS DE CAMBIO EXTRAORDINARIO, DATA DE EFECTOS E MODELO A UTILIZAR EN CADA CASO:

POR CAMBIO DE DESTINO Ou RESIDENCIA: Cando se produza un cambio de destino da persoa mutualista en activo, ou de residencia da persoa mutualista xubilada ou da persoa titular non mutualista, que implique, en todos os casos un cambio de provincia.

Fornecerá efectos desde o día 1 do mes seguinte ao que se realice a tramitación.

Para este cambio, deberán presentar o modelo A-1 SOLICITUDE PARA A AFILIACIÓN E VARIACIÓN DE DATOS DE TITULARES.

As persoas mutualistas en activo deberán achegar, ademais, a toma de posesión no novo destino.

POR CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONAIS: Cando, por circunstancias excepcionais, a persoa mutualista obteña a conformidade expresa, por escrito, das dúas entidades afectadas.

O cambio extraordinario por circunstancias excepcionais fornece efectos o mesmo día que se acorda favorablemente mediante Resolución da Xerencia do organismo.

Para solicitar este cambio, deberán presentar:

  • O modelo de Solicitude de Cambio de Entidade Médica, marcando a casa de OUTRO  CAMBIO EXTRAORDINARIO, debidamente cuberto e asinado.
  • Escritos de conformidade das entidades afectadas.

En todo caso, os beneficiarios e as beneficiarias adscribiranse á mesma entidade médica pola que opte o a persoa titular de quen dependa o seu dereito.

Para información relacionada coas entidades médicas pode chamar a calquera dos teléfonos da área de Asistencia Sanitaria ou consultar, nesta mesma páxina, no apartado de Prestacións.

CAMBIO A SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE (INSS):

Para tramitar o cambio ao INSS deberá inserir o número de afiliación á Seguridade Social no apartado indicado ou, na súa falta, achegar fotocopia do documento que o conteña. Se non estivo nunca de alta como titular no Réxime Xeral de Seguridade Social, e carece de número de afiliación, tramitarase o proceso de alta desde MUGEJU, asignándolle automaticamente un número de afiliación á Seguridade Social.

Para ter acceso á prestación de asistencia sanitaria, polo Sistema Público de Saúde deberán solicitar persoalmente o cartón sanitario individual no Centro de Saúde da súa Localidade de Residencia, tanto para a persoa titular como para as persoas beneficiarios incluídas no seu documento de afiliación a MUGEJU.

 

EN LIÑA: Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o que deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Nos Servizos Centrais e Delegacións provinciais de Mugeju, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Ligazóns: