Kexak eta iradokizunak

Afiliatuentzako Mugeju funtzionamenduari buruzko kexak eta iradokizunak aurkeztu ahal izango dituzte zerbitzuaren leku eta nola ondoren adierazten dira.

Kexak eta iradokizunak formularioan zerbitzu zentraletan Probintzia-Ordezkaritzen eta erabiltzaileen eskura, askatasunez adierazteko arrazoiak zerrendetan ez mutualitate edo iradoki diren ekintzak, bere ustez hobetzen lagun dezakete, edo prestazioak.

Posta bidez helbide honetara: bulego atalean aurkituko duzu Mugeju, gure Web orriko? Zer da Mugeju.

Egoitza elektronikoaren bidez sinatu behar du, sinadura elektronikoa.

Bai, hala nola iradokizunak, kexak bidez izapidetu zerbitzuen ikuskaritza eta egiten dira tratamendua banan-banan eta era pertsonalizatuan jasotzeko.

Kasu batean eta bestean, sortzen duten nahi diren helburuak dituzten pertsonak ere identifikatu beharko dira.
 

Legeria:

  • 951/2005 Errege Dekretua, uztailaren 29koa; horren bidez, esparru orokorra ezartzen da kalitatearen hobekuntzan eta estatuko administrazio orokorra.
  • 2006Ko otsailaren 6ko ebazpena, Idazkari Nagusia, herri-administrazioko jarraibideak onetsi dira programak garatzeko kalitatea hobetzeko esparru orokorra errege dekretuak, uztailaren 29ko 951/2005

Online:

dni-electrónico baten edo onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren.

Online inprimakira sartu