Sol·licitar prestacions complementàries: odontológicas, oftalmológicas i unes altres

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Concessió d'ajudes econòmiques para:

 • Prestacions oftalmológicas: ulleres, cristalls, lentilla, lents terapèutiques, ajudes tècniques per a baixa visió

 • Prestacions odontológicas:

  • Dentadures, peces dentarias, fonguis, corones i implants.

  • Empastaments i reconstruccions (estan exclosos els menors de 15 anys, excepte els quals estiguin adscrits a l'INSS a la Regió de Múrcia).

  • Endodòncies (estan exclosos els menors de 15 anys, excepte els quals estiguin adscrits a l'INSS a la Regió de Múrcia).

  • Neteges de boca (estan exclosos tots els mutualistes adscrits a entitats mèdiques privades).

  • Ortodòncies, si el tractament s'ha iniciat abans de complir els 18 anys, per una vegada en la vida.

 • Altres prestacions:

  • Adquisició i reparació d'audiòfons

  • Matalàs o matalasset antiescaras

  • Laringófono

  • Mitjanes de compressió normal individuals

  • Pantys de compressió normal

  • Bomba externa d'infusió contínua subcutània d'insulina (només per a mutualistes adscrits a l'INSS que acreditin que se'ls ha denegat l'ajuda sol·licitada al Servei de salut de la seva comunitat autònoma).

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

 • Factura original contenint tots els requisits legals.

  • Factures d'ulleres o de cristalls: han d'indicar si són d'a prop, des de lluny o progressives.

  • Factures prestacions odontológicas: han d'indicar la peça en la qual es va realitzar el tractament.

 • Per a ajudes oftalmológicas: informe d'un oftalmólogo o un òptic, que inclogui la graduació. En el cas d'ajudes òptiques per a baixa visió: informe de facultatiu especialista en oftalmologia acreditant aquesta circumstància. Si es tracta d'ajudes prismàtiques, l'informe ha d'acreditar alteració de la motilidad ocular.

 • Per a ajuda per ortodòncia: informe mèdic de prescripció del tractament, la primera vegada que sol·liciti una ajuda associada al tractament d'ortodòncia per a aquest beneficiari.

 • Per a ajudes a l'adquisició de mitjanes terapèutiques de compressió normal: informe mèdic en el qual han de constar la patologia i la prescripció, especificant el membre lesionat, el tipus de mitjana i la compressió de la mateixa.

 • Per a adquisició o reparació d'audiòfons: informe mèdic o audiometría.

 • Per a bombes d'insulina: documentació que acrediti que va sol·licitar ajuda al Servei de salut de la seva comunitat autònoma i li ha estat denegada.

 • Solament si no presenta la sol·licitud per Internet: SOL·LICITUD PREST. COMPLEMENTÀRIES.

IMPORTANT:
Haurà de conservar els originals de les factures i dels altres documents originals de valor probatori durant un termini de quatre anys explicats des de la data en la qual cobri la prestació.

Icona Clau Per sol·licitar aquesta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

 • Per sol·licitar la prestació, premi el botó Iniciar Tràmit.
 • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha indicat que necessita aportar algun document, utilitzi el Servei de remissió de documentació.

Pot presentar l'imprès de sol·licitud i els documents associats en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per agilitar la tramitació de les seves sol·licituds, si necessita sol·licitar diferents prestacions (odontológicas, oftalmológicas, etc.) per favor present un imprès separat per a cada tipus de prestació.

Imprès de sol·licitud