Data e Hora Oficial

Refrescar 11/09/2022 20:44 - GMT +01

Que é a data oficial?

É un servizo que indica a data e hora oficial sincronizada con o Real Observatorio da Armada.

Para calquera trámite, a data e hora da sede é a que terá validez legal e non a do equipo desde o cal se realice o trámite.

ADVERTENCIA: A hora que se presenta na sede electrónica da Mutualidade Xeral Xudicial pode non corresponder á hora exacta, debido ao desfasamento provocado polos medios telemáticos utilizados ata a súa recepción, polo que ten carácter meramente informativo e en ningún caso de certificación horaria.