Solicitar autorización de medicamentos de dispensación hospitalaria

Para acceder a medicamentos de dispensación hospitalaria, os mutualistas que reciben asistencia a través das entidades médicas privadas deben solicitar unha autorización á Mutualidade Xeral Xudicial.

Tras as comprobacións pertinentes, a Mutualidade:

  1. Autoriza á farmacia hospitalaria a dispensación do medicamento.

    A autorización dun medicamento de dispensación hospitalaria é válida durante un ano.

  2. Comunica ao mutualista, pola vía de contacto que indicou na súa solicitude, que se emitiu a autorización e que pode acudir á farmacia hospitalaria para recoller o medicamento.

IMPORTANTE

Para cada retirada de medicamentos, o mutualista debe cubrir e proporcionar á farmacia hospitalaria o seguinte documento: XUSTIFICANTE DE RETIRADA DE MEDICAMENTOS.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

Provisionalmente, pode solicitar a autorización enviando a documentación esixida mediante un correo electrónico dirixido a esta caixa de correos: mugeju.farmacia@justicia.es

 

 

 

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.