CERES FNMT

ceres.png

 

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), a través del seu departament CERES (Certificació Espanyola), li oferix els  certificats electrònics reconeguts per l'àmplia majoria de les Administracions Públiques, el certificat AC FNMT Usuaris i el certificat d'AC Representació.

A més d'emetre certificats electrònics d'usuari, la FNMT-RCM oferix a Administracions Públiques i Empreses els seus Servicis de Certificació que garantixen els principis d'Autenticació, Integritat, Confidencialitat i No repudi en les comunicacions a través de xarxes obertes.

Si vol obtindre un certificat de la FNMT o saber més sobre el tema polse ací.