Parts mèdics d'incapacitat temporal, maternitat, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància

DESCARREGAR UN PART D'ALTA/BAIXA LABORAL

En comptes de sol·licitar un talonari, pot descarregar un únic part d'alta/baixa, que necessitarà emplenar i imprimir Vostè mateix: pot descarregar-ho mitjançant aquest enllaç.

SOL·LICITAR UN TALONARI

Pot sol·licitar un talonari de parts de baixa, que s'enviarà per correu postal al seu domicili. Pot sol·licitar-ho per Internet o presencialment. Si ho sol·licita de forma presencial, haurà d'aportar aquest formulari:

Icona Clau Per utilitzar aquest servei necessita estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitza mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

L'imprès de sol·licitud pot presentar-se en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la LRJAPAC.