Partes médicos de incapacidade temporal, maternidade, risco durante o embarazo ou risco durante a lactación

DESCARGAR UN PARTE DE ALTA/BAIXA LABORAL

No canto de solicitar un talonario, pode descargar un único parte de alta/baixa, que necesitará encher e imprimir Vostede mesmo: pode descargalo mediante esta ligazón.

SOLICITAR UN TALONARIO

Pode solicitar un talonario de partes de baixa, que se enviará por correo postal ao seu domicilio. Pode solicitalo por Internet ou presencialmente. Se o solicita de forma presencial, deberá achegar este formulario:

Icona Crave Para utilizar este servizo necesita estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realízase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude pode presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera das formas previstas no artigo 38.4 da LRJAPAC.