Solicitar bolsa de estudos (Fondo Especial)

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Solicitar bolsa de estudos.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE BOLSA DE ESTUDOS

  • Se non autoriza á Mutualidade a consultar os seus datos de identidade: Fotocopia do DNI.

  • Fotocopia do Libro de familia (Cando se solicite bolsa por primeira vez).

  • Xustificantes de matriculación dos estudos para os que se solicita a bolsa, no que consten as materias que se cursasen e o pago das taxas académicas correspondentes.

  • Certificación académica ou xustificante dos estudos realizados e as cualificacións obtidas durante o curso académico anterior ao da solicitude da bolsa (salvo que se solicite bolsa por primeira vez).

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista do Fondo Especial da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Documentos