Solicitar pensión de viuvez (Fondo Especial)

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Solicitar pensión de viuvez.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE PENSIÓN DE VIUVEZ

  • Se non autoriza á Mutualidade a consultar os seus datos de identidade: Fotocopia do DNI.

  • Certificación de defunción expedida polo Rexistro Civil.

  • Certificado con data do actual de matrimonio expedido polo Rexistro Civil, ou Libro de familia actualizado.

  • Copia da sentenza que declare a nulidade ou o divorcio, cando o/a solicitante sexa excónyuge por tal causa.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista do Fondo Especial da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Documentos