Umezurtz-pentsioa (Fondo Berezia)

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Eragileak eta onuradunak

Los Reglamentos de las Mutualidades Integradas contemplan las pensiones de viudedad/orfandad como una cadena sucesora: el mutualista, al fallecer, causa a favor del cónyuge superviviente pensión de viudedad, accediendo los huérfanos a dicha pensión tras la muerte de éste último (la pensión de viudedad se distribuye entre aquellos).

Obviamente, los huérfanos acceden directamente a la pensión tras la muerte del mutualista cuando este fallezca sin dejar cónyuge.

Aurreikuspen-mutualitatean dira onuradun hogeita bost urtetik beherako seme-alaben, bai eta adin hori lanerako ezinduta eta diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldata baino txikiagoak. justizia mutualitateen Udal administrari laguntzaileen eta hemezortzi urte baino gutxiago dira. lehen eta bigarren, hogeita bat lanerako ezinduta eta aipatutako adinaren arabera (ezkongabeak edo alargunak) euroko diru-sarrerak lanbide arteko gutxieneko soldataren azpitik daudenean.

Izaera juridikoa

Fondoko pentsioen Berezia herri izaera dute, eta, beraz arauak errespetatu beharko dituzte pertzepzioaren muga aplikatu beharreko pentsio horiek eta lehia buruzko. bai zuzendaritza nagusiari pentsiodun baten beste sistema batez publikoa jasotzen (Klase Pasiboak, gizarte-segurantza, etab.) pentsioaren edo pentsioen gehieneko mugaren dute urtero estatuko aurrekontu orokorren legean finkatzen da, dagokion funtsa berezia emanen zaio, baina, ez zaio mugarik, ordainduko da.

Zenbatekoak

Pentsio horien zenbatekoak doituta datoz erretiro-baldintza beretan (kidegoen/eskalen aurreikuspeneko mutualitateak eta justizia; eta Udal-erakundeek eta urte-kotizazio-Osagarriak).

 • Los importes íntegros mensuales (14 pagas anuales) oscilan, en la Mutualidad de Previsión, entre los 122,35 euros (cuantía inicial) y 57,10 euros (cuantía final), para los Cuerpos Superiores, y los 81,56 euros (cuantía inicial) y 30,05 euros (cuantía final), para los de la categoría inferior.

  En esta Mutualidad la pensión de orfandad (importe de la pensión de viudedad distribuida entre los huérfanos absolutos que reúnan los requisitos previstos reglamentariamente) se extingue al cumplir el beneficiario los 25 años de edad. No obstante, su Reglamento prevé la concesión de una pensión de orfandad a los mayores de dicha edad, incapacitados para el trabajo y carentes de medios económicos (ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional) en las cuantías de 57,10 (pensión inicial) y 18, 03 euros (pensión final).

 • Mutualitatean Udal Justizia, zenbateko, pentsioaren hileko dago taldearen arabera (1. taldea: Magistratuek, epaileek, fiskalek eta idazkari; 2. taldea: bake-Epaitegietako idazkarien, Ofizial, laguntzaile eta agenteena) moduko mutualista baldin badago, 36,06 euro (hasierako zenbatekoa) eta 12,02 (azken zenbatekoa), eta, 1. taldea, 30,05 (hasierako zenbatekoa) eta 9,02 (azken zenbatekoa), 2. taldea.

 • Mutualitatean osagarriak, pentsio-taulak (bakoitzak kidego bakoitzeko bat bertan integratuta: Medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta eragile) ezarritako dute horien zenbatekoak (hasierako zenbatekoak) pentsioaren arabera bakoitzari dagokion oinarrizko Gorputza eta kotizazio-, urte osoak (hasierako zenbatekoa da pentsioa lortzen den oinarrizko pentsioaren ehuneko 2a; gehikuntza ehuneko 20, gutxienez, 10 urte baino gutxiago duten mutualista kotizazio).

  Hasierako pentsioen artean dauden gutxienezko etxeen kopuruak 75,66 euro 72,33 69,55 61,21 euro hilean, para los Cuerpos euro, eta auzitegi-medikuen, ofizialen, laguntzaile eta agenteena, hurrenez hurren, eta 119,80 euro, 114,52 euro, 110,12 euro eta 96,91 euro hilean berberetarako kasuan, kotizazio-45 urte Gorputz.

  Mutualitate honetan azken zenbatekoak pentsioen (prozesuaren ondoren, aplikatu beharreko murriztea aurreikusi integrazio-akordioetan, bosgarren eta hurrengo urtean abiarazte-data) dira egiteko zenbateko bereko alargunak mutualista gorputz guztiak (25,84).

Aitortu eta ordaintzea (buruzko arauen aplikazio eta pertzepzioaren muga pentsio publikoak aldi berean).

Jarduera-lerroaren Mugeju-honako hau da:

 • Funtsaren pentsioa jasotzeko eskubidea aitortzea berezi batean, baina ordaindu gabe dagoenean, beste publiko interesdunak eta aitortutako zenbatekoa dagoeneko betetzen zuen edo ez dute jasoko jaso beharreko pentsio publikoen gehieneko muga baino handiagoa izan behar da, dagokion urteko aurrekontuen legean.

 • Eskubidearen aitorpena eta ordainketa gutxitua pentsioaren zenbatekoa beste pentsio ez dago gehienezko muga batu ondoren, baina egokitzen zaion funtsa berezia sortzeari. muga hori gainditzen bada.

 • Pentsiorako eskubidea onartu eta ordainketa osoa denean, guztien batura, pentsio publikoen barne, Funtsa Berezia ez da gehienezko muga.

Eskubidea kudeatzea eta aitortzea

Hasten da prozedura, eskaera aurkeztu ondoren Mugeju aurrean, zaion derrigorrezko dokumentazioa berarekin bertan.

Funtsezko ikonoa Prestazio hau eskatzeko mutualista gisa alta emanda egon behar du funtsaren berezia erabiliko dira mutualitate orokorraren bidez. Cl@ve sistema , eta, beraz, alta emanda egongo da sistema horretan edo izatea dni-electrónico bat edo helburuetako onartutako ziurtagiri digitalak .

Kontsulta itzazu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.

Eskaera orria, lotutako dokumentuak aurkez daitezke, zerbitzu zentralek bertaratuta edo mutualitatearen probintzia Orokorra judiziala, web-orrian, edo gainerako 16.4 artikuluan aurrez ikusitako tokietan 39/2015 legea, administrazio prozedura erkideari buruzko legeko administrazio publikoak.

Diru-laguntza eskatzeko ondorengo dokumentazioa aurkeztu behar duzu:

 • UMEZURTZ-PENSIÓN ESKAERA, beteta eta sinatuta.

 • Si no autoriza a la Mutualidad General Judicial para consultar sus datos de identidad: Fotocopia del DNI.

 • Heriotza-ziurtagiria, erregistro Zibila.

 • Ezkontza-agiria, gurasoen umezurtza edo familia-liburua.

 • Aitaren eta amaren heriotza-ziurtagiria, erregistro zibilak luzatua.

 • Duten bestelako agiriak aurkeztu behar da, kasuan kasuko kasu jakinaren arabera, eskaera-inprimakia.