Erretiro-pentsioa (Fondo Berezia)

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Eragileak/onuradun

Pentsioa jasotzeko eskubidea eragiteko asmoz, beharrezkoa da mutualista izatea hiru aukeretako bat funtsean sartutako Mutualitateen Berezia gertaera eragilea sortzen den unean, eta horrek berekin dakar, etenik gabe kotizatu jubilazio eguna arte:

 • Derrigorrezko gorako mutualista erretirodun adinaren arabera edo ezintasun pentsioa: Onartzen zaie eta hurrengo hiletik aurrera erretiroa.

 • Borondatezko gorako mutualista erretirodun (30 urte edo gehiago duten funtzionarioak zerbitzu eta, gutxienez, 60, adina eta 28.1 artikulua b) klase pasiboen legearen testu bategina), eta nahitaezko erretiro-adina duen finkatuta 65 urte: Onartzen zaie ondoko hilabetean erretiro pentsioa ondorioekin.

 • Borondatezko gorako mutualista erretirodun (funtzionarioak, 30 urte edo gehiagoko zerbitzuak eta, gutxienez 60 28.1 artikuluaren arabera, b) klase pasiboen legearen testu bategina) dagozkion nahitaezko erretiro-adina duen Gorputz hori 70 urte ezarritako (magistratuek, epaileek, fiskalek eta idazkari): aplikatzen Da talde horrek egin behar, bere horretan idatzita agertzen diren 42. artikuluan eta ondorengoetan erregelamenduen 19 aurreikuspeneko mutualitateen eta justizia, hurrenez hurren, Udal horietatik ez arabera borondatezko erretiro pentsioaren gozatzeko bete arte, nahitaezko erretirorako adina letrarako aipatutako izan ezik, 40 urte edo gehiago izanez gero, zerbitzu eta, gutxienez, adin-65. (estatuko zerbitzu juridikoko Irizpide horretarako interesdunak txostena).

Izaera juridikoa

Fondoko pentsioen Berezia herri izaera dute, eta, beraz arauak errespetatu beharko dituzte pertzepzioaren muga aplikatu beharreko pentsio horiek eta lehia buruzko. bai zuzendaritza nagusiari pentsiodun baten beste sistema batez publikoa jasotzen (Klase Pasiboak, gizarte-segurantza, etab.) pentsioaren edo pentsioen gehieneko mugaren dute urtero estatuko aurrekontu orokorren legean finkatzen da, dagokion funtsa berezia emanen zaio, baina, ez zaio mugarik, ordainduko da.

Zenbatekoak

Pentsioen zenbatekoak finkatutako kidegoak/eskalak daude aurreikuspeneko mutualitateen eta justizia; gorputz eta urtetan kotizatu duela egiaztatzen du eta Udal.

 • En la Mutualidad de Previsión, los importes íntegros mensuales (14 pagas anuales) oscilan entre los 220,23 euros (cuantía inicial) y 114,19 euros (cuantía final), para los Cuerpos Superiores, y los 130,50 euros (cuantía inicial) y 60,10 euros (cuantía final), para los de la categoría inferior.

 • Mutualitatean Udal Justizia, zenbateko, pentsioaren hileko dago taldearen arabera (1. taldea: Magistratuek, epaileek, fiskalek eta idazkari; 2. taldea: bake-Epaitegietako idazkarien, Ofizial, laguntzaile eta agenteena) honako hauek jasoko dituena mutualista,, 66,11 euro (hasierako zenbatekoa) eta 36,06 (azken zenbatekoa), 1. taldea, eta 54,09 (hasierako zenbatekoa) eta 25,24 (azken zenbatekoa), 2. taldea.

 • Mutualitatean osagarriak, pentsio-taulak (bakoitzak kidego bakoitzeko bat bertan integratuta: Medikuak, ofizialak, laguntzaileak eta eragile) ezarritako dute horien zenbatekoak (hasierako zenbatekoak) pentsioaren arabera bakoitzari dagokion oinarrizko Gorputza eta kotizazio-, urte osoak (hasierako zenbatekoa da pentsioa lortzen den batean oinarrituta pentsioaren% 2 urte bakoitzeko,% 20ko gutxieneko kotizazio-hazkunderik txikiena izanik (10 urte baino gutxiago duten mutualista aplikatu beharreko kotizazio-).

  Hasierako pentsioen artean dauden gutxienezko etxeen kopuruak 120,54 106,64 95,04 83,45 euro hilean, eta,,, para los Cuerpos auzitegi-medikuen, ofizialen, laguntzaile eta agenteena, hurrenez hurren, eta 190,86 168,85 150,48 132,13 euro hilean, eta, berberetarako Gorputz baldin eta kotizazio-45 urte.

  Mutualitate honetan azken zenbatekoak pentsioen (prozesuaren ondoren, aplikatu beharreko murriztea aurreikusi integrazio-akordioetan, bosgarren eta hurrengo urtean abiarazte-data) dira egiteko zenbateko bereko mutualista gorputz bakoitzaren (37,56, eta, auzitegi-medikuen, ofizialen 32,45 36,06, 30,05, laguntzaile eta agenteena, hurrenez hurren)

Aitortu eta ordaintzea (buruzko arauen aplikazio eta pertzepzioaren muga pentsio publikoak aldi berean)

Jarduera-lerroaren Mugeju-honako hau da:

 • Funtsaren pentsioa jasotzeko eskubidea aitortzea berezi batean, baina ordaindu gabe dagoenean, beste publiko interesdunak eta aitortutako zenbatekoa dagoeneko betetzen zuen edo ez dute jasoko jaso beharreko pentsio publikoen gehieneko muga baino handiagoa izan behar da, dagokion urteko aurrekontuen legean.

 • Eskubidearen aitorpena eta ordainketa gutxitua pentsioaren zenbatekoa beste pentsio ez dago gehienezko muga batu ondoren, baina egokitzen zaion funtsa berezia sortzeari. muga hori gainditzen bada.

 • Pentsiorako eskubidea onartu eta ordainketa osoa denean, guztien batura, pentsio publikoen barne, Funtsa Berezia ez da gehienezko muga.

Eskubidea kudeatzea eta aitortzea

Hasten da prozedura, eskaera aurkeztu ondoren Mugeju aurrean, zaion derrigorrezko dokumentazioa berarekin bertan.

Funtsezko ikonoa Prestazio hau eskatzeko mutualista gisa alta emanda egon behar du titularra mutualitate orokorraren funts berezi bidez erabiliko dira. Cl@ve sistema , eta, beraz, alta emanda egongo da sistema horretan edo izatea dni-electrónico bat edo helburuetako onartutako ziurtagiri digitalak .

Kontsulta itzazu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.

Eskaera orria, lotutako dokumentuak aurkez daitezke, zerbitzu zentralek bertaratuta edo mutualitatearen probintzia Orokorra judiziala, web-orrian, edo gainerako 16.4 artikuluan aurrez ikusitako tokietan 39/2015 legea, administrazio prozedura erkideari buruzko legeko administrazio publikoak.

Diru-laguntza eskatzeko ondorengo dokumentazioa aurkeztu behar duzu:

 • ESKAERA-JUBILACIÓN PENSIÓN, beteta eta sinatuta.

 • Si no autoriza a la Mutualidad General Judicial para consultar sus datos de identidad: Fotocopia del DNI.

 • Erretiro-erabakia.