Fondo Berezia

-Funtsa Berezia mutualitate orokorrarekin Judiziala

Hogeita batgarren xedapen gehigarria 50/1984 legea, estatuko aurrekontu orokorrei buruzko 1985 horri esker, funtsa eratzeko berezia du, eta, horrenbestez, Mugeju bakar batean integratzea funtzionarioen mutualitateen justizia-administrazioan.

Aurreikuspenen arabera, artikulu horretan, ministroen kontseiluaren erabaki apirilaren 10ekoa, 1987 1989ko otsailaren 27ko 3 eta 1992ko martxoaren ziren ere, hurrenez hurren, funts berezi MUGEJU justizia funtzionarioen Ongintzazko mutualitateari udal funtzionarioen aurreikuspen justizi administrazioaren eta justizia administrazioko laguntzaileen Ongintzazko.

Bazkideek eta onuradunek Mutualitateen funtsa berezia sortzeari buruzko kontserbatzen eskuratutako eskubideak edo prestazioei dagokienez, eta integrazio-akordioetan badaude, eta, beraz, zenbatekoa, akordio horietako araudian ezarritakoaren arabera, dagozkien mutualitate eta legearen 21. xedapen gehigarrian 50/84.

Aipatutako arauen arabera:

  • Únicamente gehitu ziren Fondo berezirako dauden taldeen entitateei mutuales 1984ko abenduaren 31n. Ondorioz, egiaztatu da ez dela izan bazkide berriek alta eman ondoren. adierazitako mutualista
  • Bazkideei (mutualista) eta onuradunek zaharrak justizia-administrazioko funtzionarioen mutualitateen bermatzen funtsaren bitartez eskubideak Berezia diren prestazioen akordioetan zehazten integratzeko eta baldintzen eta zenbatekoen. horietan estatuak bermatutako Zenbatekoak funtsaren bitartez Berezia dira 1984ko abenduaren 31n indarrean-arauei dagokienez, ordainketa bakarreko prestazio. kontsonanteei dagokienez pentsioak, 1984ko abenduaren 31n indarrean zenbatekoak bermatzen dira, hala nola hasierako pentsioa, eta abenduaren 31n indarrean 1973ko azken pentsio horiek ekiditen dira, lehenengo iritsi arte, bigarren motakoek, berriz, 100eko 20 urteko zer alde dagoen bien artean.
  • Funtsa berezia sortzeari eta mantentze-lanak jarraitzea prestazioetarako eskubidea borondatezkoa da.

Izan ere, adierazten du borondatezkoa da, Mutualitateak Integratuak horietako bazkide edozein unetan baja eskatu ahal izango dute.

21.10 Irakasleen arreta 50/1984 legearen Xedapen Gehigarrian jasotzen da aukera hori, eta honela idatzita geratzen da: “ Banakako aukera a baja mutualitateen integratuak edozein unetan egin daiteke, onuradunak galdu dugu edozein prestazio jasotzeko eskubiderik gabe, eta kuotak itzultzea ” antzeko baldintzetan ezartzen da. aukera hori integrazio-akordioetan funtsa berezia (“ Mutualista baja eman ahal izango dute funtsa bereziari edozein unetan, onartutako onuren galera jasotzeko eskubiderik gabe, eta kuotak itzultzea ”).

Erregelamenduak Mutualitateen izaera galtzeak ez ordaintzeagatik mutualista horiek kontuan hartzen, kuoten baja hartuta hori dela-eta sortzen dituen ondorio berberak borondatezkoa da.

Gai, Mugeju ea ezagutzen dituen prestazioak afiliatuentzako eragindako entitateei.

Funtsaren prestazio Berezia

Gai, MUGEJU afiliatuek aipatutako Mutualitateen prestazioak aitortzen sortutako Prestazio horiek desberdinak izan daitezke zenbateko eta bakoitzerako baldintzak Mutualitate zenbakia, baina beren jasotzen:

Prestazio horien zenbatekoa zehazten dute aurreikuspen hauek:

  • Ordainketa bakarreko ez duten pertsonek onartzen dira indarrean dagoen zenbatekoa 1984ko abenduaren 31n.
  • Pentsioak hasieran honako aitortzen diote elkarri, 1984ko abenduaren 31n indarrean dauden zenbatekoak murriztuko da, eta ondorengo bost ekitaldietan eta zati berdinetan, azken iritsi arte, kopuru hauek abenduaren 31n indarrean dauden 1973ko duzu dira, azkenik, Egoera.