Ehorzketa-gastuetarako laguntza

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

“ Gizarte-prestazioen 10.1 artikuluan aurreikusitako ” artean, e) buruzko 16/1978 errege dekretuaren (gaur egun, eta 12.1 artikuluan jasotako) testu bateginaren 3/2000 legegintzako errege dekretuak onartua) aplikatutakoan 4097/1982 errege dekretuaren bidez, mutualitate orokorraren Judiziala du ezarrita, gizarte-gastuetarako laguntza.

Prestazioa bidez arautzen da araudiko 104. artikulua 1026/2011 errege dekretuaren bidez onartutako Mutualismoa judiziala, uztailaren 15ean. BOE 4/8/2011).

Laguntza hau ematen da heriotza kasuan, mutualista guztientzako (titularrak edo onuradunak), alta-egoeran gertaera eragilea sortzen den unean jasotzen,:

  1. Mutualista titularra hilez gero, berezko eskubidez,, eta honako hauek lehentasun hurrenkeraren arabera baztertzailea: 1) ezkontide alargunak ez dago bereizita, judizialki; 2) Seme-alabak barne gora-behera onuradun gisa bere Afiliazio dokumentuaren; kasu horretan, eskaera egin beharko du semea, hots, guztien izenean sinatu duela; eta 3.) pertsona ordaindu izanaren, jatorrizko faktura bidez.
  2. Si el fallecido es un titular por derecho derivado: la persona que acredite haber abonado los gastos de sepelio mediante factura original.
  3. Baten heriotza-kasuan, onuraduna: dokumentuaren titularrari afiliazio-zerrendan jarri duenean.

A la vista de las disponibilidades presupuestarias del ejercicio 2013, se fijan las siguientes cuantías:

En el supuesto del fallecimiento del mutualista: 250 euros. No obstante, si la ayuda corresponde a la persona que se haya hecho cargo de los gastos de sepelio, la cuantía a conceder será el importe de la factura con el límite de 250 euros.

Baldin eta titularra hil mutualista edo onuraduna: 150 euro. Hala ere, ez laguntza pertsona bada, emakidatuko den zenbatekoak fakturaren zenbatekoa izango da, muga 150 euro.

Funtsezko ikonoa Prestazio hau eskatzeko gisa alta emanda egon behar du mutualista mutualitate orokorraren bidez erabiliko dira. Cl@ve sistema , eta, beraz, alta emanda egongo da sistema horretan edo izatea dni-electrónico bat edo helburuetako onartutako ziurtagiri digitalak .

Kontsulta itzazu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.

Eskaera orria, lotutako dokumentuak aurkez daitezke, zerbitzu zentralek bertaratuta edo mutualitatearen probintzia Orokorra judiziala, web-orrian, edo gainerako 16.4 artikuluan aurrez ikusitako tokietan 39/2015 legea, administrazio prozedura erkideari buruzko legeko administrazio publikoak.

Diru-laguntza eskatzeko ondorengo dokumentazioa aurkeztu behar duzu:

  • EHORZKETA LAGUNTZA ESKATZEA, beteta eta sinatuta.

  • Si no autoriza a la Mutualidad General Judicial a consultar sus datos de identidad: Fotocopia del DNI.

  • Kausatzailearen heriotza egiaztatzen duen erregistro zibileko ziurtagiria (jatorrizkoa edo fotokopia konpultsatua) edo Familia-liburuaren fotokopia konpultsatua, bertan hori jasotzen duen.

  • Factura original (con los datos y requisitos exigidos por el artículo 6 del R.D. 1496/2003) de gastos de entierro y funeral del causante expedida a nombre del solicitante, si el derecho corresponde a persona que se haya hecho cargo de los gastos de sepelio.