Ehorzketa-gastuetarako laguntza

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

“ Gizarte-prestazioen 10.1 artikuluan aurreikusitako ” artean, e) buruzko 16/1978 errege dekretuaren (gaur egun, eta 12.1 artikuluan jasotako) testu bateginaren 3/2000 legegintzako errege dekretuak onartua) aplikatutakoan 4097/1982 errege dekretuaren bidez, mutualitate orokorraren Judiziala du ezarrita, gizarte-gastuetarako laguntza.

Prestazioa bidez arautzen da araudiko 104. artikulua 1026/2011 errege dekretuaren bidez onartutako Mutualismoa judiziala, uztailaren 15ean. BOE 4/8/2011).

Laguntza hau ematen da heriotzagatik, mutualistei mutualistek eta titularrak ez dauden onuradunek afiliazio-dokumentua bi, alta-egoeran gertaera eragilea sortzen den unean jasotzen,:

  1. Hilez gero mutualista (titularra, berezko eskubidez) honako pertsona hauek, lehentasun hurrenkeraren arabera baztertzailea: 1) ezkontide alargunak ez dago bereizita, judizialki; 2) Seme-alabak barne gora-behera onuradun gisa bere Afiliazio dokumentuaren; kasu horretan, eskaera egin beharko du semea, hots, guztien izenean sinatu duela; eta 3.) pertsona ordaindu izanaren, jatorrizko faktura bidez.
  2. Hildakoa titularra ez da mutualista (titularra zuzenbide eratorria): egiaztatzen duten gastuak ordaindu izanaren jatorrizko faktura bidez ehorzketa.
  3. Baten heriotza-kasuan, onuradunak, dokumentuaren titularrari afiliazio-zerrendan jarri duenean.

Ekitaldiko aurrekontuko diru-2013, ikusita, finkatu dira. hona hemen hobarien zenbatekoak:

Heriotzaren kasuan mutualistaren: 250 euro.

Hala ere, laguntza pertsona bada, emakidatuko den zenbatekoak fakturaren zenbatekoa izango da, muga 250 euro dela.

En el supuesto del fallecimiento del titular no mutualista o beneficiario: 150 euros.

Hala ere, laguntza pertsona bada, emakidatuko den zenbatekoak fakturaren zenbatekoa izango da, muga 150 euro.

Funtsezko ikonoa Online izapide hori egiteko, alta emanda egongo da mutualista gisa mutualitate orokorrarekin identifikatzeko sistemaren bidez egingo da. Cl@ve horretarako, alta emanda egongo da plataforma hori izatea edo, bestela, dni-electrónico bat-edo onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren.

Kontsulta itzazu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.

Diru-laguntza eskatzeko honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  • Eskaera eredu normalizatua (Deskargatu), (Ere lor daiteke zerbitzu zentraletan edo Probintzia-Ordezkaritzen).
  • Eskatzailearen nortasun datuak egiaztatzeko (nanaren fotokopia edo baimena Mugeju bat egin dezan kontsulta telematikoa bidez SVDI).
  • Certificación del Registro Civil acreditativa de la defunción del causante (original o fotocopia compulsada) o fotocopia compulsada del Libro de Familia en el que conste dicho fallecimiento.
  • Jatorrizko faktura (eta datuetan eskaturiko baldintzak 1496/2003 errege dekretuko 6. artikulua) ehorzketa eta hileta gastuak eskatzailearen izenean emana, kausatzailearen pertsona bati dagokio bada ehorzketa-gastuak.

Aurkezteko lekua:

Eskaera-inprimakiak eta gainerako dokumentazioa aurkeztu ahal izango da, eskatutako zerbitzu zentraletan eta probintzia ordezkaritzek, bai eta gainerako lekuak edozein Mugeju artikuluan aurreikusitako 16.4 39/2015, administrazio prozedura erkideari buruzko legearen herri-administrazioek.