Laguntza gehiago erditu, adoptatu edo hartzeagatiko

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Laguntza hauek bateragarriak dira elkarren artean, eta prestazio mi bereiziak:

  • Subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples.
  • Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa zenbait haur batera erditzeagatik edo adoptatzeagatik.

Oinarrizko erregulazioa artikuluetan jasota dago. 111, araudiko Mutualismoa Judiziala, errege dekretu bidez onartua: 117 1026/2011, uztailaren 15ekoa. (BOE 2011/08/04)

Subsidio especial por maternidad o paternidad en los supuestos de parto, adopción o acogimiento múltiples

Tienen derecho a este subsidio los mutualistas en los casos de maternidad por parto múltiple o de acogimiento preadoptivo o permanente múltiple o de paternidad o maternidad por adopción múltiple.

Laguntza horren munta biderkatzetik ateratzen dena izango da 42 (sei aste derrigorrezko atsedena) du hartzeko arautzailea, gertaera eragilearen urteari dagokion gorputzaren mutualista, aldi berean, emaitza hori dagokion zati 365. produktua biderkatuko da seme-alaben kopurua, bigarrenetik aurrera jaiotako edo adoptatutako adingabeak harreran edo erditze berean aldi berean:

Sorospena = (hartzeko arautzailea, gertaera eragilearen egunean x 42 egun/365 egun) x (aldi bereko seme-alaba kopurua - 1)
Taldea Hartzeko Arautzailea 2021 (euro/urte)
A1 42.563,68
A2 33.498,68
B 29.333,53
C1 25.727,56
C2 20.354,76

A1: Karrera judiziala, Karrera Fiskaleko Euskadira Destinatuta Dagoen Idazkaritza Judizialaren, auzitegi-medikuak eta Medikuen INT. eta C.F. NORGEHIAGOKA DELA ETA.
A2: Kudeaketa prozesal eta Administratiboko kidegoa, Teknikari espezialistak Barnekoak eta CF eta bake-epaitegietako Idazkarien 7.000 biztanletik gorako udalerriak.
Izapide prozesal eta administratiboaren kidegoan C1: kidegoa eta Laborategiko laguntzaileak Barnekoak eta CF.
C2: Laguntza judizialeko kidegoa.

Ordainketa bakarreko prestazio ekonomikoa, erditze anizkoitza izanez gero

Prestazio hau jasotzeko eskubidea izango dute ordainketa bakarreko mutualista, erditze edo adopzio amatasun kasuak.

Prestazioa ordainketa bakarrekoa da eta horren zenbatekoa honakoa izango da ordainketa, 4, 8 edo 12 aldiz indarreko hileko lanbide arteko gutxieneko soldataz jaiotza-eguna edo ebazpen judizialaren data, garrantziaren arabera, 2, 3 seme-alaba edo gehiago eragileak

Kaltetutako jaiotako edo adoptatutako seme-alabak% 33ko edo gehiagoko minusbaliotasun-maila edo, bi bailiran zenbatuko dira.

Jaiotako seme-alaben kopurua Zenbat aldiz lgsaren hileko zenbatekoa 2021. Urtean zenbatekoak
Gertaerak 2021/01/01/12/31 artean eta 2021
2 4 3.800,00 euro
3 8 7.600,00 euro
4 eta gehiago 12 11.400,00 euro

900 €/Hil/2018, ed. BITARTE 2019- 1.462 abenduaren 21eko

Funtsezko ikonoa Online izapide hori egiteko, alta emanda egongo da mutualista gisa mutualitate orokorrarekin identifikatzeko sistemaren bidez egingo da. Cl@ve horretarako, alta emanda egongo da plataforma hori izatea edo, bestela, dni-electrónico bat-edo onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren.

Kontsulta itzazu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.

Diru-laguntza eskatzeko honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

  • Eskaera eredu normalizatua (Deskargatu), (Ere lor daiteke zerbitzu zentraletan edo Probintzia-Ordezkaritzen).
  • Eskatzailearen nortasun datuak egiaztatzeko (nanaren fotokopia edo baimena Mugeju bat egin dezan kontsulta telematikoa bidez SVDI).
  • Familia-liburua edo haurra erregistro zibilean inskribatu izanaren ziurtagiria (erditze multipleko kasuetan).
  • Ebazpen judiziala eratzen duena, adopzioa edo ebazpen administratiboa edo judiziala ematen duena, bai adopzio aurreko familia-harrera iraunkorra (adopzioa edo harrera denean, hainbat).
  • Minusbalioa kalifikatzeko ziurtagiria, imsersok edo erakunde eskudunak emana, autonomia-erkidego bakoitzaren (edo familia-harreran hartutako adingabeen kasuan, baina 7 urte edo gehiago, ezinduak).
  • Adingabeen babesaren arloan eskumena duen herri-erakundearen ziurtagiria, egiaztatzen duten gizarte eta lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak (edo familia-harreran hartutako adingabeen kasuan, baina, 7 urte edo gehiago duten inguruabar eta esperientzia pertsonalak edo atzerriko datoz eta lan-merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituztenak, nahiz eta gizartean eta familian.
  • Aurkezteko lekua:

Eskaera-inprimakiak eta gainerako dokumentazioa aurkeztu ahal izango da, eskatutako zerbitzu zentraletan eta probintzia ordezkaritzek, bai eta gainerako lekuak edozein Mugeju artikuluan aurreikusitako 16.4 39/2015, administrazio prozedura erkideari buruzko legearen herri-administrazioek.