Solicitar axuda por nacemento ou adopción

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Solicitude de prestación económica de pago único por nacemento ou adopción de fillo nos supostos de familia numerosa, familia monoparental, ou nai discapacitada.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Libro de familia.

  • Se non autoriza á Mutualidade a consultar os seus datos de identidade: Fotocopia do DNI.

  • Se non autoriza á Mutualidade a consultar os seus datos tributarios: fotocopia compulsada da declaración do IRPF.

  • Só para presentación presencial: SOLICITUDE DE AXUDA POR FILLO.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

  • Para solicitar a prestación, pulse o botón Iniciar Trámite.
  • Se solicitou a prestación e a Mutualidade solicitoulle que achegue algún documento, utilice o Servizo de remisión de documentación.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse presencialmente nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Documentos