Aldi baterako ezintasunagatiko sorospenak eta haurdunaldiko arriskuagatik eta edoskitze

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Aldi baterako ezintasun-egoera

Jotzen da aldi baterako ezintasun-egoeran dauden funtzionarioek esan zioten, xedatutakoaren arabera, botere judizialaren lege organikoak (artikulu 374 eta 375) eta indarrean dauden lege xedapenen testu bategina langileei dagokien gizarte segurantzako araubide bereziari buruzkoa. justizia-administrazioaren zerbitzura (19 eta 20), 3/2000 legegintzako errege dekretuak onartua, istripu edo gaixotasunagatiko lizentzia eskuratu behar bezala betetzea oztopatzen duten eginkizun publikoak betetzeko.

Oinarrizko erregulazioa jasota dago aurreko paragrafoan aipatutako legezko manuak eta 82 artikuluetan 93 erregelamenduaren Mutualismoa judiziala, errege dekretuaren bidez onartutako 1026/2011, uztailaren 15ekoa (BOE 4/8/2011).

Sorospenerako eskubidea aldi baterako ezintasuna dela-eta Mugeju eskutik jaio zen luzapena ematean gaixotasun zazpigarren dagokion hileko (lehen sei zehar, eta justizia administrazioaren funtzionarioen ordainsariak osorik kobratzeko eskubidea dute).

Laguntza horren munta finkoa da, bai horretan identifikazioko desagertu ez dadin, eta bi cuantidades handiena izango da:

 • 100Eko 80a sortutako oinarrizko ordainsariak (soldata eta hirurtekoak) gehituz, seriearen seigarren partean, aparteko paga bat, lehen hilabetean, dagokion lizentzia.
 • % 75 Sortutako ordainsari osagarriak lehen hilabetean.

Subsidioaren zenbatekoa honela kalkulatutako Osoa izanen da osorik eta lehen hilabetean, dagozkion ordainsari osagarriak. goi-mailako badaiteke, haren zenbatekoa lizentzia subsidioaren zenbatekoa murriztuko da.

Sorospena itzali bitartean, besteak beste:

 • Baimen amaiera gaixorik dagoelako.
 • Erretiro-aitorpena.
 • Heriotza.
 • Aldi baterako ezintasunaren gehienezko iraupen-epea pasatu delako aurreikusitako gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina.

 

Haurdunaldiko arrisku-egoera eta edoskitzaro naturalean

Mutualista egoera lizentzia lortu dituen haurdunaldiko arriskua dela-eta edo edoskitze naturaleko aldian bederatzi hilabete baino gutxiagoko seme-alaba izango ditu ondorioak eta aldi baterako ezintasuna horietarik gorengoa, gainera, prestazio ekonomikoa aldi baterako ezintasunagatiko sorospena baliokidea sorospena Mugeju zenbatekoaren kontura 100eko 100 sortutako ordainsari osagarriak lehen hilabetean.

Funtsezko ikonoa Online izapide hori egiteko, alta emanda egongo da mutualista gisa mutualitate orokorrarekin identifikatzeko sistemaren bidez egingo da. Cl@ve horretarako, alta emanda egongo da plataforma hori izatea edo, bestela, dni-electrónico bat-edo onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren.

Kontsulta itzazu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.

Diru-laguntza eskatzeko honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

 1. Oinarrizko ordainsariak osorik interesdunak sortutako lehen hilabetean, dagokion lizentzia.
 2. Ordainsari osagarriak eta funtzionarioen osorik banakatuta kontzeptuak, sortutako lehen hilabetean, lizentzia.
 3. Aparteko ordainsaria zenbateko osoa, kontzeptuen arabera banakatua, interesdunari sortarazteko legokiokeen beren egoerari eta eskubideak den hileko lehen lizentzia hasi zen.
 4. Baja-data dute ordainsari osagarriak.
 • Ordaindu ondorengo hileko sartutako mutualista eskaera horrekin batera, mutualitate orokorrarekin Judiziala komunikazioen fotokopia bidali beharko direla frogatzen duten lizentzi luzapenak emateko.

Aurkezteko lekua:

Eskaera-inprimakiak eta gainerako dokumentazioa aurkeztu ahal izango da, eskatutako zerbitzu zentraletan eta probintzia ordezkaritzek, bai eta gainerako lekuak edozein Mugeju artikuluan aurreikusitako 16.4 39/2015, administrazio prozedura erkideari buruzko legearen herri-administrazioek.