Nahitaezko erretiroaren sorospena

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
5 urte
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Zerbitzugintzaren xede

Gizarte-Prestazioa NAHITAEZKO JUBILACIÓN SOROSPENA ordainketa bakarreko prestazio taldeari dagokion gizarte-prestazioen ”, “ gaur egun, eta testu bateginaren 12.1 artikuluan jasotako buruz indarrean dauden lege xedapenen gizarte segurantzako erregimen berezia justizia administrazioaren zerbitzura dauden langileen (3/2000 Legegintzako errege dekretuaz onartutako) eta lehendik 10.1 artikuluan aurreikusitako, e) 16/1978 ed legearen (mutualitate orokorrarekin Judiziala sortzailea).

Prestazioa, 103. artikuluan arautzen du (laguntza Erretiratua) erregelamenduaren Mutualismoa judiziala, errege dekretuaren bidez onartutako 1026/2011, uztailaren 15ekoa. BOE 4/8/2011), eta horren onuradunak Bakarrik mutualista nahitaez jubilatzen diren adinaren arrazoiagatik iritsi ahal izango dira, bai eta zerbitzurako ezintasun iraunkorra dutenek, data iristean, adina betetzen nahitaezko erretiroa. Aurreikusitakoaren arabera errege dekretuaren Hirugarren azken xedapena onartzen duena, araudi horrek Hau sartu zen indarrean, eta estatuko aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean.
 

Onuradunak

Kobratzeko eskubidea izanen dute erretiro-subsidioaren funtzionarioen, jardunean, zerbitzu berezietan edo familiakoak zaintzeko borondatezko eszedentzia edo genero-indarkeriagatiko eta legez mutualista-mutualitate orokorrarekin judiziala, iritsi:

a) nahitaez.

b) ezintasunez, hara iristean, eta nahitaezko erretiro-adina betetzen den data.
 

Laguntza-edukia

Hau biltzen du, ordainketa behin bakarrik, bi hileko zenbateko osoa ageri diren oinarrizko ordainsarien azken nominaren jarduneko zerbitzuan jasotako den.

 

Eskaera aurkezteko epea

a) jubilatuen kasuan derrigorrezko adinaren arabera: bost urte, eta hurrengo egunetik kontatzen hasita horretako langileentzat finkatutako erretiroa.
b) jubilatuen kasuan, zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik: cinco años egunetik kontatzen hasita, eta hurrengo egunetik ezarritako adina betetzen adinagatiko derrigorrezko jubilazio-adinera kidegoan edo eskalan kide izatea: funtzionarioa.
 

Eskubidearen iraungipena

Transcurrido el plazo de cinco años indicado en el apartado anterior se producirá la caducidad del derecho.

Funtsezko ikonoa Prestazio hau eskatzeko moduan alta emanda egon behar du titularra erabiliko dira mutualista bidez. Cl@ve sistema , eta, beraz, alta emanda egongo da sistema horretan edo izatea dni-electrónico bat edo helburuetako onartutako ziurtagiri digitalak .

Kontsulta itzazu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.

Eskaera orria, lotutako dokumentuak aurkez daitezke, zerbitzu zentralek bertaratuta edo mutualitatearen probintzia Orokorra judiziala, web-orrian, edo gainerako 16.4 artikuluan aurrez ikusitako tokietan 39/2015 legea, administrazio prozedura erkideari buruzko legeko administrazio publikoak.

Sorospena eskatzeko ondorengo dokumentazioa aurkeztu behar duzu:

  • JUBILACIÓN ESKATZEA, beteta eta sinatuta.

  • Si no autoriza a la Mutualidad General Judicial a consultar sus datos de identidad: fotocopia del DNI.

  • Ebazpenaren fotokopia konpultsatua erabakitzen duten erretiroa.

  • Dagokion ziurtagiria langileria unitatea dituztela egiaztatzen duten agiriak egoera administratiboa (azaltzen ez dagoenean soilik da beharrezkoa, arauek eskaturiko erretiroaren ebazpena).

  • Unitateko Ordaintzailearen ziurtagiria jasotzen dituen abenduari dagozkion oinarrizko ordainsariak osorik egiten denean erretiroa.