Material ortoprotesikoaren egindako gastuen ziozko diru-laguntza

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Xedea

 • Diru-ekarpenaren ondoriozko laguntzak finantzatzeko, produktu jakin batzuk ortoprotesikoak daude ondoriozko gastuak hein batean duten diru-ekarpena egin behar izan dutenean mutualista-unean erosi, berritu eta/edo konpontzeko zenbait produktu ortoprotesikoak hala nola: taka-takak, makuluak, Ortesiak eta hiru seme-alabek edo gehiagok hanka, belauna besteak beste, eskuak, zerbikalak.

Baldintzak

 • Laguntza hauen onuradunak izateko, mutualistei titularrek ez mutualistek eta onuradunek afiliazio-dokumentuak.

Araudia

 • Abenduaren 4ko ebazpenaren 2019 , (304 Zk.ko Eao, abenduaren 19koa, 2019 )-mutualitate orokorraren judiziala, laguntzetarako deialdia egiten duena planaren programa Socio-Sanitaria arreta 2020rako.

Dokumentazioa

 • Laguntza-eskaera dela-eta, ekarpen ekonomikoa zenbait produktu ortoprotesikoak. Ere lor daiteke zerbitzu zentraletan. estatua probintzia-ordezkaritzen edo
 • Pfgz zergaren aitorpenaren fotokopia edo kopia familia-unitatearen barne, azken ekitaldiko Aitorpen Osagarria egin izan balitz.
 • Ez dago aitortzeko obligaziorik. bada, zerga administrazioaren ziurtagiria eta egozpenen ziurtagiria, diru-sarreren zaie Oso-Osorik.
 • Txandaka botatzen du dokumentazio hori ekarpena, baimena ematea Mugeju (gordeta dagoen eskabide-ereduan) erakunde publikoen datuak biltzeko.
 • Hala badagokio, adierazpen diren pentsio edo prestazio salbuetsiak edo ez zergapean egongo dira, azken ekitaldiko pfezren

Zenbatekoa

 • Hileko zenbatekoa zehaztuko da, pertsona bakoitzeko, hileko dirusarrera garbien-mailaren arabera kalkulatu diren irizpide eta deialdian ezarritako baremoaren arabera,.

Ebazpena eta errekurtsoak

 • Hasiera: interesatuak eskatuta.
 • Ebatzi du: Gerentea Duen agintaritzak mutualitate orokorrarekin Judiziala.
 • Erabakitzeko epea: 6 hilabete
 • Administrazio-isiltasunaren ondorioak: positiboa
 • Gora jotzeko Errekurtsoa: aurrean justizia ministroa.

Funtsezko ikonoa Online izapide hori egiteko, alta emanda egongo da mutualista gisa mutualitate orokorrarekin identifikatzeko sistemaren bidez egingo da. Cl@ve horretarako, alta emanda egongo da plataforma hori izatea edo, bestela, dni-electrónico bat-edo onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren.

Kontsulta itzazu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.

Beharkizunak.

Zerbitzuaren eskaera betez egingo da ezarritako inprimaki ofiziala mutualitate orokorrarekin judiziala, agiriak aurkeztu beharko dira, eta bertan adierazten da:

 • Diru-ekarpenaren ondoriozko laguntzetarako eskabidea egiteko zenbait produktu ortoprotesikoak . Lor daiteke zerbitzu zentraletan. estatua probintzia-ordezkaritzen edo ere
 • Pfgz zergaren aitorpenaren fotokopia edo kopia familia-unitatearen barne, azken ekitaldiko Aitorpen Osagarria egin izan balitz.
 • Ez dago aitortzeko obligaziorik. bada, zerga administrazioaren ziurtagiria eta egozpenen ziurtagiria, diru-sarreren zaie Oso-Osorik.
 • Txandaka botatzen du dokumentazio hori ekarpena, interesdunak baimena eman ahal izango die MUGEJU (gordeta dagoen eskabide-ereduan) erakunde publikoen datuak biltzeko.
 • Hala badagokio, adierazpen diren pentsio edo prestazio salbuetsiak edo behar ez duten azken ekitaldiko errenta.

Aurkezteko tokia.

Eskabideak eta aurkezteko eskatzen diren agiriak, zerbitzu zentraletan aurrez aurre egin ahal izango da Probintzia-Ordezkaritzen edo dagozkion MUGEJU edo posta bidez jasotako edozein bide 38.4 artikuluan ezarritako HAAJAPEL.