Droga mendekotasunak dituzten pertsonendako arreta Programa

Prozeduraren datuak
Hasiera
Interesdunaren eskaera
Epea
6 hilabete
Isiltasuna
Eskatutakoa onartzen du

Xedea

Prestazio hau du xede, eta diru-laguntza bat ordaintzea zati batean finantzatzeko eratorritako gastuak diru-laguntzaren onuradunari edo zentro berezietan egindako banakako terapeutak, tratamendu -drogak hartzeko ohiturari uztekoak- osatzen ditu. bidez espezializatuak

Baldintzak

 • Mutualista edo onuraduna izan alta mutualitate orokorraren Judiziala gertaera eragilea sortzen den unean egin behar da, dagokion aurrekontu-ekitaldian.
 • Drogamendekotasun-tratamendu integrala egin behar izaten da errehabilitatu eta gizarteratzeko socio-laboral, espezialistaren aldetik, zuzendutako prescripto psikologo edo eman ala ez.

Araudia

 • Abenduaren 4ko ebazpenaren 2019 , (304 Zk.ko Eao, abenduaren 19koa, 2019 )-mutualitate orokorraren judiziala, laguntzetarako deialdia egiten duena planaren programa Socio-Sanitaria arreta 2020rako.

Dokumentazioa

 • Eskaera-inprimakia.
 • Pfgz zergaren aitorpenaren fotokopia edo kopia familia-unitatearen barne, azken ekitaldiko Aitorpen Osagarria egin izan balitz.
 • Ez dago aitortzeko obligaziorik. bada, zerga administrazioaren ziurtagiria eta egozpenen ziurtagiria, diru-sarreren zaie Oso-Osorik.
 • Egoitza eta helbidea ziurtagiria famili unitateko kide guztiak. bestela ekarpena egiteko baimena ematea, dokumentazio hori Mugeju (gordeta dagoen eskabide-ereduan) erakunde publikoen datuak biltzeko.
 • Informe del especialista, psicólogo o facultativo, sobre la necesidad del tratamiento.
 • Jatorrizko fakturak.
 • Hala badagokio, adierazpen diren pentsio edo prestazio salbuetsiak edo behar ez duten azken ekitaldiko errenta.

Zenbatekoa

 

Hileko zenbatekoa zehaztuko da, pertsona bakoitzeko, hileko dirusarrera garbien-mailaren arabera kalkulatu diren irizpide eta deialdian ezarritako baremoaren arabera,.

 

Ebazpena eta errekurtsoak

 • Hasiera: interesatuak eskatuta.
 • Ebatzi du: Gerentea Duen agintaritzak mutualitate orokorrarekin Judiziala.
 • Erabakitzeko epea: 6 hilabete
 • Administrazio-isiltasunaren ondorioak: positiboa
 • Gora jotzeko errekurtsoa Justizia ministerioaren aurrean:

Funtsezko ikonoa Online izapide hori egiteko, alta emanda egongo da mutualista gisa mutualitate orokorrarekin identifikatzeko sistemaren bidez egingo da. Cl@ve horretarako, alta emanda egongo da plataforma hori izatea edo, bestela, dni-electrónico bat-edo onartutako ziurtagiri digitalak egoitza elektronikoaren.

Kontsulta itzazu baldintza teknikoak online izapideak sartzeko.

Zerbitzuaren eskaera betez egingo da ezarritako inprimaki ofiziala mutualitate orokorrarekin judiziala, agiriak aurkeztu beharko dira, eta bertan adierazten da:

 • Diru-laguntzak eskatzeko orria Droga-Mendekotasuna Duten Pertsonak (PDF) . (Deskarga), (Ere lor daiteke zerbitzu zentraletan edo Probintzia-Ordezkaritzen) .
 • Pfgz zergaren aitorpenaren fotokopia edo kopia familia-unitatearen barne, azken ekitaldiko Aitorpen Osagarria egin izan balitz.
 • Ez dago aitortzeko obligaziorik. bada, zerga administrazioaren ziurtagiria eta egozpenen ziurtagiria, diru-sarreren zaie Oso-Osorik.
 • Egoitza eta helbidea ziurtagiria famili unitateko kide guztiak. bestela, interesdunak egindako dokumentazio hori baimendu ahal izango die Mugeju (gordeta dagoen eskabide-ereduan) erakunde publikoen datuak biltzeko.
 • Ziurtapena edo fotokopia konpultsatua, arlo horretan eskumena duen autonomia-erkidegoan dagokion organismoan), ezgaitasun-gradua egiaztatzen duen.
 • Hala badagokio, adierazpen diren pentsio edo prestazio salbuetsiak edo behar ez duten azken ekitaldiko errenta.