Asistencia Sanitaria de mutualistas destinados no estranxeiro por un período superior a cento vinte (120) días

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

Obxecto

Solicitude para ser beneficiarios da asistencia sanitaria tanto dentro como fose do territorio nacional na forma e condicións establecidas na póliza subscrita coa compañía de seguros DKV Internacional

Requisitos

  • atoparse nalgún dos seguintes supostos: 
    • ser mutualista con destino fose do territorio nacional
    • ser mutualista que atopándose destinado no estranxeiro cause baixa en servizo activo por xubilación e permaneza sen interrupción formal residindo fóra de España así como os seus beneficiarios
    • ser mutualista que fixe o seu domicilio nalgún país da Unión Europea.
  • impreso de solicitude cuberto

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

                (Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).

  • Copia do nomeamento no caso de destino fose do territorio nacional.