Targeta Sanitària Europea / CPS

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

Obtenir TSE o Certificat Provisional Substitutori (CPS),

Requisits

  • Imprès de sol·licitud
  • La utilització de la TSE durant el període de validesa de la mateixa, es troba condicionada a més al fet que el seu titular continuï estant d'alta en la Mutualitat General Judicial. En un altre cas, les despeses que s'originin li podran ser reclamats en concepte de prestacions indegudes.

Icona Clau Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació (Pot obtenir-se també en els Serveis Centrals o en les Delegacions Provincials)