Targeta Sanitària Europea / CPS

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
3 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

Obtindre TSE o Certificat Provisional Substitutori (CPS),

Requisits

  • Imprés de sol·licitud
  • La utilització de la TSE durant el període de validesa de la mateixa, es troba condicionada a més al fet que el seu titular continue estant d'alta en la Mutualitat General Judicial. En un altre cas, els gastos que s'originen li podran ser reclamats en concepte de prestacions indegudes.

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per a sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació (Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials)