Cartón Sanitario Europea / CPS

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

Obxecto

Obter TSE ou Certificado Provisional Sustitutorio (CPS),

Requisitos

  • Impreso de solicitude
  • A utilización da TSE durante o período de validez da mesma, atópase condicionada ademais a que o seu titular continúe estando de alta na Mutualidade Xeral Xudicial. Noutro caso, os gastos que se orixinen poderanlle ser reclamados en concepto de prestacións indebidas.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación (Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais)