Sol·licitar talonaris de receptes

Sol·licite l'enviament al seu domicili d'un talonari de receptes de la Mutualitat General Judicial .

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

Només per a presentació presencial:

Icona Clau Per a utilitzar este servici necessita estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitza mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Pot presentar el formulari de sol·licitud en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.