Solicitar talonarios de receitas

Solicite o envío ao seu domicilio dun talonario de receitas da Mutualidade Xeral Xudicial .

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

Só para presentación presencial:

Icona Crave Para utilizar este servizo necesita estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realízase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Pode presentar o formulario de solicitude nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.