Reintegro de gastos de farmacia

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
3 meses
Silencio
Estimatorio

Obxecto

Reintegro de gastos de medicamentos que non foron prescritos en receitas oficiais de Mugeju

Requisitos

 • impreso de solicitude cuberto
 • factura contendo todos os requisitos legais, (non son válidos os tickets de caixa)
 • informe médico justificativo
   

Contía

Mugeju reintegrará unha contía igual á cantidade aboada, menos a achega que corresponda ao beneficiario: achega normal (30%), achega reducida o (10% sen exceder un máximo ou a achega que corresponda en cada caso, segundo a normativa vixente).

Resolución e Recursos

 • Forma de inicio: a solicitude do interesado.
 • Autoridade que resolve: A Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial.
 • Prazo de resolución: 3 meses
 • Efectos do silencio administrativo: positivo
 • Recurso: de alzada ante o Ministro de Xustiza

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

 • Impreso de reintegro de farmacia (Descargar), (Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).
 • Facturas orixinais contendo todos os requisitos legais.
 • Informe médico justificativo.