Prestacions complementàries: dentarias, oftalmológicas i unes altres.

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Objecte

 • Concessió d'ajudes econòmiques per a la compra o lloguer de productes ortopédicos i si escau reparacions, segons el catàleg de material ortoprotésico de MUGEJU.
 • Concessió d'ajudes econòmiques per a prestacions dentarias, oftalmológicas i altres prestacions complementàries.

Normativa

Quantia

 • La quantia de l'ajuda és la reflectida en el catàleg de material ortoprotésico de Mugeju, en el catàleg complementari i en la normativa aplicable a les ajudes.

Resolució i Recursos

 • Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.
 • Autoritat que resol: La Gerència de la Mutualitat General Judicial.
 • Termini de resolució: 3 mesos
 • Efectes del silenci administratiu: positiu
 • Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Requisits

Poden presentar la sol·licitud en paper els mutualistes que no estiga en actiu, i també aquells mutualistes que estant en actiu acrediten la impossibilitat de cursar la seua petició a través de la seu electrònica.

Per a sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

 • Imprés de sol·licitud (Descarregar), (Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials).
 • Informe de l'especialista contenint patologia i prescripció de l'ajuda sol·licitada.
 • Factures originals contenint tots els requisits legals.
 • Pressupost en els casos d'ortodòncia i de prestacions ortopédicas l'import de les quals siga superior a 240€, havent de ser emès per empreses ortopédicas
 • Graduació per a ajudes d'ulleres, cristalls i lent de contacte.
 • En tractaments dentals, en cas d'endodòncies especificar la peça en la qual es va realitzar el tractament.

Lloc de Presentació

La presentació de l'imprés de sol·licitud i dels documents exigits, es podrà realitzar presencialment en els Servicis Centrals o Delegacions Provincials corresponents de Mugeju o per correu postal en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la LRJAPAC.