Prestacións Complementarias: dentarias, oftalmológicas e outras.

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Obxecto

 • Concesión de axudas económicas para a compra ou aluguer de produtos ortopédicos e no seu caso reparacións, segundo o catálogo de material ortoprotésico de MUGEJU.
 • Concesión de axudas económicas para prestacións dentarias, oftalmológicas e outras prestacións complementarias.

Normativa

Contía

 • A contía da axuda é a reflectida no catálogo de material ortoprotésico de Mugeju, no catálogo complementario e na normativa aplicable ás axudas.

Resolución e Recursos

 • Forma de inicio: a solicitude do interesado.
 • Autoridade que resolve: A Xerencia da Mutualidade Xeral Xudicial.
 • Prazo de resolución: 3 meses
 • Efectos do silencio administrativo: positivo
 • Recurso: de alzada ante o Ministro de Xustiza

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Requisitos

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

 • Impreso de solicitude (Descargar), (Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).
 • Informe do especialista contendo patoloxía e prescrición da axuda solicitada.
 • Facturas orixinais contendo todos os requisitos legais.
 • Orzamento nos casos de ortodoncia e de prestacións ortopédicas cuxo importe sexa superior a 240€, debendo ser emitido por empresas ortopédicas
 • Gradación para axudas de lentes, cristais e lentes de contacto.
 • En tratamentos dentais, en caso de endodoncias especificar a peza na que se realizou o tratamento.

Lugar de Presentación

A presentación do impreso de solicitude e dos documentos esixidos, poderase realizar presencialmente nos Servizos Centrais ou Delegacións Provinciais correspondentes de Mugeju ou por correo postal en calquera das formas previstas no artigo 38.4 da LRJAPAC.