Sol·licitar prestacions complementàries: odontológicas, oftalmológicas i unes altres

Dades del procediment
Iniciació
Sol·licitud de l'interessat
Termini
6 mesos
Silenci
Estimatori

Concessió d'ajudes econòmiques para:

 • Prestacions oftalmológicas: ulleres, cristalls, lent de contacte, lents terapèutiques, ajudes tècniques per a baixa visió

 • Prestacions odontológicas:

  • Dentadures, peces dentarias, fongues, corones i implants.

  • Empastaments i reconstruccions (estan exclosos els menors de 15 anys, excepte els quals estiguen adscrits a l'INSS en la Regió de Múrcia).

  • Endodòncies (estan exclosos els menors de 15 anys, excepte els quals estiguen adscrits a l'INSS en la Regió de Múrcia).

  • Neteges de boca (estan exclosos tots els mutualistes adscrits a entitats mèdiques privades).

  • Ortodòncies, si el tractament s'ha iniciat abans de complir els 18 anys, per una vegada en la vida.

 • Altres prestacions:

  • Adquisició i reparació d'audiòfons

  • Matalaf o matalaf antiescaras

  • Laringófono

  • Mitjanes de compressió normal individuals

  • Pantys de compressió normal

  • Bomba externa d'infusió contínua subcutània d'insulina (només per a mutualistes adscrits a l'INSS que acrediten que se'ls ha denegat l'ajuda sol·licitada al Servici de salut de la seua comunitat autònoma).

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

 • Factura original contenint tots els requisits legals.

  • Factures d'ulleres o de cristalls: han d'indicar si són d'a prop, des de lluny o progressives.

  • Factures prestacions odontológicas: han d'indicar la peça en la qual es va realitzar el tractament.

 • Per a ajudes oftalmológicas: informe d'un oftalmólogo o un òptic, que incloga la graduació. En el cas d'ajudes òptiques per a baixa visió: informe de facultatiu especialista en oftalmologia acreditant aquesta circumstància. Si es tracta d'ajudes prismàtiques, l'informe ha d'acreditar alteració de la motilidad ocular.

 • Per a ajudes a l'adquisició de mitjanes terapèutiques de compressió normal: informe mèdic en el qual han de constar la patologia i la prescripció, especificant el membre lesionat, el tipus de mitjana i la compressió de la mateixa.

 • Per a adquisició o reparació d'audiòfons: informe mèdic o audiometría.

 • Per a bombes d'insulina: documentació que acredite que va sol·licitar ajuda al Servici de salut de la seua comunitat autònoma i li ha sigut denegada.

 • Solament si no presenta la sol·licitud per Internet: SOL·LICITUD PREST. COMPLEMENTÀRIES.

IMPORTANT:
Haurà de conservar els originals de les factures i dels altres documents originals de valor probatori durant un termini de quatre anys explicats des de la data en la qual cobre la prestació.

Icona Clau Per a sol·licitar esta prestació ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

 • Per a sol·licitar la prestació, polse el botó Iniciar Tràmit.
 • Si va sol·licitar la prestació i la Mutualitat li ha indicat que necessita aportar algun document, utilitze el Servici de remissió de documentació.

Pot presentar l'imprés de sol·licitud i els documents associats en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Per a agilitzar la tramitació de les seues sol·licituds, si necessita sol·licitar diferents prestacions (odontológicas, oftalmológicas, etc.) per favor present un imprés separat per a cada prestació.

Imprés de sol·licitud