Solicitar prestacións complementarias: odontológicas, oftalmológicas e outras

Datos do procedemento
Iniciación
Solicitude do interesado
Prazo
6 meses
Silencio
Estimatorio

Concesión de axudas económicas para:

 • Prestacións oftalmológicas: lentes, cristais, lentes de contacto, lentes terapéuticas, axudas técnicas para baixa visión

 • Prestacións odontológicas:

  • Dentaduras, pezas dentarias, fundas, coroas e implantes.

  • Empastes e reconstrucións (están excluídos os menores de 15 anos, salvo os que estean adscritos ao INSS na Rexión de Murcia).

  • Endodoncias (están excluídos os menores de 15 anos, salvo os que estean adscritos ao INSS na Rexión de Murcia).

  • Limpezas de boca (están excluídos todos os mutualistas adscritos a entidades médicas privadas).

  • Ortodoncias, se o tratamento iniciouse antes de cumprir os 18 anos, por unha vez na vida.

 • Outras prestacións:

  • Adquisición e reparación de audífonos

  • Colchón ou colchón antiescaras

  • Laringófono

  • Medias de compresión normal individuais

  • Pantys de compresión normal

  • Bomba externa de infusión continua subcutánea de insulina (só para mutualistas adscritos ao INSS que acrediten que se lles denegou a axuda solicitada ao Servizo de saúde da súa comunidade autónoma).

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

 • Factura orixinal contendo todos os requisitos legais.

  • Facturas de lentes ou de cristais: deben indicar se son de preto, de lonxe ou progresivas.

  • Facturas prestacións odontológicas: deben indicar a peza na que se realizou o tratamento.

 • Para axudas oftalmológicas: informe dun oftalmólogo ou un óptico, que inclúa a gradación. No caso de axudas ópticas para baixa visión: informe de facultativo especialista en oftalmoloxía acreditando dita circunstancia. Se se trata de axudas prismáticas, o informe debe acreditar alteración da motilidad ocular.

 • Para axudas á adquisición de medias terapéuticas de compresión normal: informe médico no que deben constar a patoloxía e a prescrición, especificando o membro lesionado, o tipo de media e a compresión da mesma.

 • Para adquisición ou reparación de audífonos: informe médico ou audiometría.

 • Para bombas de insulina: documentación que acredite que solicitou axuda ao Servizo de saúde da súa comunidade autónoma e foille denegada.

 • Soamente se non presenta a solicitude por Internet: SOLICITUDE PREST. COMPLEMENTARIAS.

IMPORTANTE:
Deberá conservar os orixinais das facturas e dos demais documentos orixinais de valor probatorio durante un prazo de catro anos contados desde a data na que cobre a prestación.

Icona Crave Para solicitar esta prestación debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

 • Para solicitar a prestación, pulse o botón Iniciar Trámite.
 • Se solicitou a prestación e a Mutualidade indicoulle que necesita achegar algún documento, utilice o Servizo de remisión de documentación.

Pode presentar o impreso de solicitude e os documentos asociados nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Para axilizar a tramitación das súas solicitudes, se necesita solicitar distintas prestacións (odontológicas, oftalmológicas, etc.) por favor presente un impreso separado para cada prestación.

Impreso de solicitude