Presentar una reclamació relativa a actuacions de les entitats mèdiques

Presentar un reclamació relatives a les actuacions de les entitats mèdiques privades derivades de les obligacions assistencials del concert sanitari.

DOCUMENTACIÓ QUE ÉS NECESSARI APORTAR

  • Quants documents puguin justificar el contingut de la seva reclamació.

  • Denegació rebuda de l'entitat mèdica.

  • En cas de reclamació econòmica: factura de les despeses reclamades.

  • Només per a presentació presencial: IMPRÈS DE RECLAMACIÓ.

Icona ClauPer presentar una reclamació per Internet sobre l'assistència rebuda de les entitats mèdiques, ha d'estar donat de alta com a mutualista titular de la Mutualitat General Judicial. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en aquest sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Pot presentar la seva reclamació sobre l'assistència sanitària prestada per les entitats mèdiques: en els serveis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Documents