Presentar unha reclamación relativa a actuacións das entidades médicas

Presentar unha reclamación relativas ás actuacións das entidades médicas privadas derivadas das obrigas asistenciais do concerto sanitario.

DOCUMENTACIÓN QUE É NECESARIO ACHEGAR

  • Cuantos documentos poidan xustificar o contido da súa reclamación.

  • Denegación recibida da entidade médica.

  • En caso de reclamación económica: factura dos gastos reclamados.

  • Só para presentación presencial: IMPRESO DE RECLAMACIÓN.

Icona CravePara presentar unha reclamación por Internet acerca da asistencia recibida das entidades médicas, debe estar dado de alta como mutualista titular da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Pode presentar a súa reclamación acerca da asistencia sanitaria prestada polas entidades médicas: nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Documentos