Cita Previa Servizos Centrais Madrid e Delegación de Barcelona

Solicitude%20de%20Cita%20Previa.png

 

Cita previa servizos centrais de Madrid e delegación de Barcelona.

A partir da ligazón poderá solicitar cita previa para algúns trámites, podendo escoller o día e tramo horario postos a disposición por cada sede. Actualmente este trámite só está activo para pedir cita nos Servizos Centrais de MUGEJU en Madrid e na Delegación Provincial de Barcelona.

Descrición.

Cita Previa é unha das ferramentas tecnolóxicas que fixo da inmediación dixital unha realidade posibilitando que a Mutualidade Generasl Xudicial relaciónese a distancia cos mutualistas, a través da Sede Electrónica, permitíndolles xestionar de maneira telemática as visitas que teñen que levar a cabo presencialmente para a realización de trámites.

Grazas a esta iniciativa está a evitarse a concorrencia dun gran número de persoas nos servizos centrais de MUGEJU en Madrid, xa que os mutualistas acoden ordenadamente a realizar os seus trámites no día e hora fixado de forma segura para a súa saúde, nestes momentos de pandemia nos que a distancia social é a mellor solución para evitar posibles contagios.

Solicitar cita previa.

Información adicional.