Servici de Remissió de Documentació

Des d'este servici es pot aportar documentació a un expedient ja obert amb MUGEJU.

Per a la remissió de documentació deu:

  • Indicar el context dins del com es remet la documentació, que habitualment serà una prestació o procés de sol·licitud telemàtic, seleccionant-ho de la llista desplegable amb la relació de tots els tràmits als quals es pot aportar documentació.
  • Per a cada document que remeta ha d'indicar què tipus de document és i el fitxer corresponent.
  • Una vegada aportats tots els documents, polse el botó Registrar per a procedir al registre telemàtic de la documentació aportada.

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per a aportar documentació a un expedient de forma presencial ha de portar-la a una de les nostres oficines.