Incorporar documents a un procediment

Este servici permet incorporar documents a expedients tramitats per la Mutualitat General Judicial.

Per a açò és necessari:

  1. Indicar el context en el qual es remet la documentació; és a dir, indicar a quina prestació o servici correspon.

  2. Per a cada document, indicar de quin tipus de document es tracta.

 

Icona Clau Per a utilitzar este servici ha d'estar donat de alta com a mutualista titular. La identificació es realitzarà mitjançant el sistema Cl@ve, per la qual cosa haurà d'estar donat de alta en eixe sistema o bé disposar de dni-electrònic o un dels certificats digitals admesos.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

 

Pot aportar documentació presentant-la en els servicis centrals o les delegacions provincials de la Mutualitat General Judicial, o en qualsevol dels altres llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

No oblide especificar la prestació o servici per al qual aporta la documentació. Si va rebre una comunicació de la Mutualitat sol·licitant la documentació, no oblide incloure el nombre d'expedient de tramitació que indicava eixa comunicació.