Incorporar documentos a un procedemento

Este servizo permite incorporar documentos a expedientes tramitados pola Mutualidade Xeral Xudicial.

Para iso é necesario:

  1. Indicar o contexto no que se remite a documentación; é dicir, indicar a que prestación ou servizo corresponde.

  2. Para cada documento, indicar de que tipo de documento trátase.

 

Icona Crave Para utilizar este servizo debe estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realizarase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

 

Pode achegar documentación presentándoa nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Non esqueza especificar a prestación ou servizo para o que achega a documentación. Se recibiu unha comunicación da Mutualidade solicitando a documentación, non esqueza incluír o número de expediente de tramitación que indicaba esa comunicación.