Servizo de Remisión de Documentación

Desde este servizo pódese achegar documentación a un expediente xa aberto con MUGEJU.

Para a remisión de documentación debe:

  • Indicar o contexto dentro do cal se remite a documentación, que habitualmente será unha prestación ou proceso de solicitude telemático, seleccionándoo da lista desplegable coa relación de todos os trámites aos que se pode achegar documentación.
  • Para cada documento que remita debe indicar que tipo de documento é e o ficheiro correspondente.
  • Unha vez achegados todos os documentos, pulse o botón Rexistrar para proceder ao rexistro telemático da documentación achegada.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para achegar documentación a un expediente de forma presencial debe levala a unha das nosas oficinas.