Sol·licitud de talonaris de parts de baixa

Objecte

L'entrega personal als mutualistes dels parts de baixa.

Icona Clau Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per sol·licitar els parts de baixa haurà d'aportar la següent documentació:

(Pot obtenir-se també en els Serveis Centrals o en les Delegacions Provincials).

 

Si ho prefereix, pot descarregar els parts de baixa i imprimir-los vostè mateix a través del següent enllaç: