Sol·licitud de talonaris de receptes

Objecte:

L'entrega personal als mutualistes dels talonaris de receptes de Mugeju per a la prescripció dels medicaments, per part dels facultatius inclosos als catàlegs de proveïdors de les entitats de segur/segur o en els serveis de salut públics de la seva CC AA.

Mitjos parell sol·licitar un talonari de receptes:

  • A través d'aquesta Seu Electrònica.
  • En les Delegacions Provincials i/o Delegació de Madrid:
  • Provisionalment, es podrà sol·licitar el talonari de receptes de manera telefònica, segons Resolució del Secretari d'Estat de Política Territorial.

Icona Clau Per a la realització d'aquest tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulti els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

(Pot obtenir-se també en els Serveis Centrals o en les Delegacions Provincials).