Sol·licitud de talonaris de receptes

Objecte:

L'entrega personal als mutualistes dels talonaris de receptes de Mugeju per a la prescripció dels medicaments, per part dels facultatius inclosos en els catàlegs de proveïdors de les entitats de segur o en els servicis de salut públics de la seua CC AA.

Mitjos parell sol·licitar un talonari de receptes:

  • A través d'esta Seu Electrònica.
  • En les Delegacions Provincials i/o Delegació de Madrid:
  • Provisionalment, es podrà sol·licitar el talonari de receptes de manera telefònica, segons Resolució del Secretari d'Estat de Política Territorial.

Icona Clau Per a la realització d'este tràmit online haurà d'estar donat de alta com a mutualista de la Mutualitat General Judicial. La identificació es farà a través del sistema Cl@ve para el quin haurà d'estar donat de alta en aquesta plataforma o bé disposar de dni-electrònic o d'un dels certificats digitals admesos per la seu electrònica.

Consulte els requisits tècnics d'accés als tràmits online.

Per a sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:

(Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials).