Solicitude de talonarios de receitas

Obxecto:

A entrega persoal aos mutualistas dos talonarios de receitas de Mugeju para a prescrición dos medicamentos, por parte dos facultativos incluídos nos catálogos de provedores das entidades de seguro ou nos servizos de saúde públicos do seu CC AA.

Medios par solicitar un talonario de receitas:

  • A través desta Sede Electrónica.
  • Nas Delegacións Provinciais e/ou Delegación de Madrid:
  • Provisionalmente, poderase solicitar o talonario de receitas de maneira telefónica, segundo Resolución do Secretario de Estado de Política Territorial.

Icona Crave Para a realización deste trámite en liña deberá estar dado de alta como mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial. A identificación farase a través do sistema Cl@ve para o cal deberá estar dado de alta na este plataforma ou ben dispor de dni-electrónico ou dun dos certificados dixitais admitidos pola sede electrónica.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Para solicitar a axuda deberase achegar a seguinte documentación:

(Pode obterse tamén nos Servizos Centrais ou nas Delegacións Provinciais).