Solicitude de talonarios de receitas

Envío ao seu domicilio duns talonarios de receitas da Mutualidade Xeral Xudicial, para a prescrición dos medicamentos por parte de facultativos incluídos nos catálogos de provedores das entidades de seguro ou nos servizos de saúde públicos da súa Comunidade Autónoma.

 

Icona Crave Para utilizar este servizo necesita estar dado de alta como mutualista titular. A identificación realízase mediante o sistema Cl@ve, polo que deberá estar dado de alta nese sistema ou ben dispor de dni-electrónico dni-electrónico ou un dos certificados dixitais admitidos.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

O impreso de solicitude e os documentos asociados poden presentarse presencialmente nos servizos centrais ou as delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, ou en calquera das formas previstas no artigo 38.4 da LRJAPAC.

Para solicitar un talonario de receitas debe achegar a seguinte documentación:

  • SOLICITUDE DE TALONARIO DE RECEITAS, cuberto e asinado.