Queixas, suxestións e felicitacións

Os cidadáns poden poden presentar queixas, suxestións ou felicitacións achega do funcionamento dos servizos que proporciona a Mutualidade Xeral Judical.

Formulada a queixa, suxestión ou felicitación, o interesado recibirá constancia da súa presentación a través de correo postal ou correo electrónico (segundo o que indicase ao presentar a súa comunicación).

A Mutualidade Xeral Xudicial informará ao interesado das actuacións realizadas no prazo de 20 días hábiles. Este prazo pode suspenderse se fose necesario requirir ao interesado para que, nun prazo de 10 días hábiles, formule aclaracións.

NOTA IMPORTANTE: Este servizo non nos facilita axudar aos mutualistas que necesitan información ou queren consultar o estado dunha solicitude. Se estivese nese caso, por favor utilice o formulario de contacto da Mutualidade, envíe un correo a mailto:mugeju@justicia.es mugeju@justicia.es ou chame ao número de atención telefónica 915 860 300 (de luns a venres, de 9:00 a 14:00).

Normativa

Icona CraveÉ necesario que asine electronicamente a súa queixa, suxestión ou felicitación, para o que necesita ter instalada a aplicación AutoFirma.

Consulte os requisitos técnicos de acceso aos trámites en liña.

Pode presentar a queixa, suxestión ou felicitación nos servizos centrais e nas delegacións provinciais da Mutualidade Xeral Xudicial, así como en calquera dos demais lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.