Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Mutualitat General Judicial https://sedemugeju.gob.es/ és Video: Prestacions complementàries online https://sedemugeju.gob.es/node/331 <span>Video: Prestacions complementàries online</span> <span><span lang="" about="https://sedemugeju.gob.es/smgj-user/362" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">alvaro.saezdeguinoa</span></span> <span>Sáb, 21/12/2019 - 19:54</span> <div class="field field--name-field-video-upload field--type-video field--label-above"> <div class="field--label">Video</div> <div class="field--item"><video preload="none" controls="" style="width:854px;height:480px;" autoplay=""><source src="https://sedemugeju.gob.es/sites/sede.com/files/video-thumbnails/2020-05/prest_compl_intro_2.mp4"></source></video></div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-sobreescribir-titule-desta field--type-cadena field--label-above"> <div class="field--label">Sobreescribir títol destacats</div> <div class="field--item">Video: Prestacions complementàries online</div> </div> <div class="field field--name-field-icona-destacats field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Icona destacats</div> <div class="field--item"> <img src="https://sedemugeju.gob.es/sites/sede.com/files/2019-12/icono-destacado-admiracion3.png" width="65" height="65" alt="Prestacions complementàries online" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> Sat, 21 Dec 2019 18:54:51 +0000 alvaro.saezdeguinoa 331 at https://sedemugeju.gob.es Video: canvie entitat mèdica online https://sedemugeju.gob.es/node/326 <span>Video: canvie entitat mèdica online</span> <span><span lang="" about="https://sedemugeju.gob.es/smgj-user/362" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">alvaro.saezdeguinoa</span></span> <span>Mié, 20/12/2017 - 18:31</span> <div class="field field--name-bodi field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Pots fer el canvi ordinari d'entitat mèdica online. Observa que senzill.</p> </div> <div class="field field--name-field-video-upload field--type-video field--label-above"> <div class="field--label">Video</div> <div class="field--item"><video preload="none" controls="" style="width:854px;height:480px;" autoplay=""><source src="https://sedemugeju.gob.es/sites/sede.com/files/video-thumbnails/2019-12/cambio%2520entitat%2520medica%2520amb%2520intro.mp4"></source></video></div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-sobreescribir-titule-desta field--type-cadena field--label-above"> <div class="field--label">Sobreescribir títol destacats</div> <div class="field--item">Video: canvie entitat mèdica online</div> </div> <div class="field field--name-field-icona-destacats field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Icona destacats</div> <div class="field--item"> <img src="https://sedemugeju.gob.es/sites/sede.com/files/2019-06/icono-destacado-admiracion3.png" width="65" height="65" alt="Video: canvie entitat mèdica online" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> Wed, 20 Dec 2017 17:31:14 +0000 alvaro.saezdeguinoa 326 at https://sedemugeju.gob.es Prestacions Complementàries: dentarias, oftalmológicas i unes altres. https://sedemugeju.gob.es/prestaciones/prestaciones-sanitarias/prestaciones-sanitarias/prestaciones-complementarias-dentarias <span>Prestacions Complementàries: dentarias, oftalmológicas i unes altres.</span> <span><span lang="" about="https://sedemugeju.gob.es/smgj-user/64" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">migracion</span></span> <span>Lun, 11/09/2017 - 19:32</span> <div class="field field--name-bodi field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><h4>Objecte</h4> <ul><li>Concessió d'ajudes econòmiques per a la compra o lloguer de productes ortopédicos i si escau reparacions, segons el catàleg de material ortoprotésico de MUGEJU.</li> <li>Concessió d'ajudes econòmiques per a prestacions dentarias, oftalmológicas i altres prestacions complementàries.</li> </ul><p><a name="parrafo1" aneu="parrafo1"></a></p> <h4>Normativa</h4> <ul><li><a href="https://sedemugeju.gob.es/sites/sede.com/files/archivos/prestaciones/solicitud_ayuda_protesis.pdf" target="_blank" title="Imprés de sol·licitud d'ajuda per a Prestacions Complementàries">Imprés de sol·licitud d'ajuda per a Prestacions Complementàries.</a></li> <li><a href="https://sedemugeju.gob.es/sites/sede.com/files/archivos/resolucion-boe-circular/resolucixn_de_6_de_mayo_de_2008.pdf" target="_blank" title="Resolució de 6 de maig de 2008, B.O.I. 23 de Maig de 2008">Resolució de 6 de maig de 2008, B.O.I. 23 de Maig de 2008.</a></li> <li><a href="https://sedemugeju.gob.es/sites/sedemugeju.gob.es/files/archivos/resolucion-boe-circular/boe-a-2012-15729.pdf" target="_blank" title="Resolució de 19 de desembre de 2012, BOE 29 de desembre de 2012">Resolució de 19 de desembre de 2012, BOE 29 de desembre de 2012.</a></li> <li><a href="https://sedemugeju.gob.es/sites/sedemugeju.gob.es/files/archivos/resolucion-boe-circular/resolucion29012013socsani.pdf" target="_blank" title="Resolució de 6 de febrer de 2013 , BOE 20 de febrer de 2013">Resolució de 6 de febrer de 2013 , BOE 20 de febrer de 2013.</a></li> </ul><p><a name="parrafo2" aneu="parrafo2"></a></p> <h4>Quantia</h4> <ul><li>La quantia de l'ajuda és la reflectida en el catàleg de material ortoprotésico de Mugeju, en el catàleg complementari i en la normativa aplicable a les ajudes.</li> </ul><p><a name="parrafo3" aneu="parrafo3"></a></p> <h4>Resolució i Recursos</h4> <ul><li>Forma d'inici: a sol·licitud de l'interessat.</li> <li>Autoritat que resol: La Gerència de la Mutualitat General Judicial.</li> <li>Termini de resolució: 3 mesos</li> <li>Efectes del silenci administratiu: positiu</li> <li>Recurs: d'alçada davant el Ministre de Justícia</li> </ul></div> <div class="field field--name-field-cos-correu-o-presencial field--type-text-long field--label-above"> <div class="field--label">Cos Presencial</div> <div class="field--item"><h4>Requisits</h4> <p>Per a sol·licitar l'ajuda s'haurà d'aportar la següent documentació:</p> <ul><li><a href="https://sedemugeju.gob.es/sites/sedemugeju.gob.es/files/archivos/prestaciones/solicitud_ayuda_protesis.pdf" title="Imprés de sol·licitud">Imprés de sol·licitud (Descarregar)</a>, (<em>Pot obtindre's també en els Servicis Centrals o en les Delegacions Provincials</em>).</li> <li>Informe de l'especialista contenint patologia i prescripció de l'ajuda sol·licitada.</li> <li>Factures originals contenint tots els requisits legals.</li> <li>Pressuposat en els casos d'ortodòncia i de prestacions ortopédicas l'import de les quals siga superior a 240€, havent de ser emès per empreses ortopédicas</li> <li>Graduació per a ajudes d'ulleres, cristalls i lent de contacte.</li> <li>En tractaments dentals, en cas d'endodòncies especificar la peça en la qual es va realitzar el tractament.</li> </ul><p><a name="parrafo1" aneu="parrafo1"></a></p> <h4>Lloc de Presentació</h4> <p>La presentació de l'imprés de sol·licitud i dels documents exigits, es podrà realitzar presencialment en els Servicis Centrals o Delegacions Provincials corresponents de Mugeju o per correu postal en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la LRJAPAC.</p> </div> </div> <div class="field field--name-field-variable-url-boton field--type-cadena field--label-above"> <div class="field--label">Variable Url Botó</div> <div class="field--item">PRES</div> </div> <div class="field field--name-field-iniciacion field--type-list-cadena field--label-above"> <div class="field--label">Iniciació</div> <div class="field--item">Sol·licitud de l'interessat</div> </div> <div class="field field--name-field-termini field--type-list-cadena field--label-above"> <div class="field--label">Termini</div> <div class="field--item">3 mesos</div> </div> <div class="field field--name-field-silencie field--type-list-cadena field--label-above"> <div class="field--label">Silencie</div> <div class="field--item">Estimatorio</div> </div> Mon, 11 Sep 2017 17:32:54 +0000 migracion 13 at https://sedemugeju.gob.es