Com usar aquesta seu

Escala Calmi On estic?

Benvingut a la Seu electrònica de la Mutualitat General Judicial.

Què és la seu electrònica?

És aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals, gestió i administració correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seves competències (Article 10 LAECSP).

A qui està dirigida?

A tots els ciutadans que vulguin interactuar amb la Mutualitat General Judicial a través d'internet.

Què puc fer?

Realitzar consultes i tràmits de forma telemàtica.

Disposa de tota la informació en les tres seccions generals:

  • Tràmits, que pot realitzar a través d'Internet.
  • Informació General, que pot consultar relacionada amb la seu electrònica.
  • Serveis, que li oferim des de la seu electrònica.

Què s'inclou a la Seu?

Totes les actuacions, procediments i serveis que requereixin l'autenticació de l'Administració Pública o dels ciutadans per mitjans electrònics en el sentit de l'Article 13 de la LAECSP, és a dir, mitjançant DNI electrònic, signatura electrònica avançada o utilització de claus concertada.

Quina relació hi ha entre el registre electrònic i la Seu Electrònica?

Si hi ha registre electrònic, s'accedirà a ell des d'una seu. Pot haver-hi seus sense registre electrònic, però, normalment, si en una seu hi ha serveis electrònics això implicarà recepció i remissió de documents a través, és clar, d'un registre electrònic.

Les disposicions de creació de registres electrònics es publiquessin en el Diari Oficial corresponent i el seu text integro haurà d'estar disponible per a consulta a la seu electrònica d'accés al registre.

Article 25 LAECSP

Disposa el ciutadà d'algun punt d'accés general a totes les Seus?

El Punt d'Accés General (www.060.es) es facilitarà a través de la seva seu, l'accés als serveis electrònics de l'AGE i els seus organismes. Si es facilita l'accés a serveis electrònics d'altres administracions caldrà signar el conveni corresponent.

El directori de seus electròniques de l'AGE residirà a la seu del Punt d'Accés General (https://sede.060.gob.es).

Què és un tràmit electrònic / Telemàtic?

És aquell tràmit que vostè pot realitzar telemàticament. És a dir, a través d'Internet sense haver d'acudir presencialment a una oficina.

A efectes pràctics, és conceptualment equivalent un tràmit electrònic a un telemàtic.