Com usar esta seu

On estic?

Benvingut a la Seu electrònica de la Mutualitat General Judicial.

Què és la seu electrònica?

És aquella direcció electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals, gestió i administració correspon a una Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seues competències (Article 10 LAECSP).

A qui està dirigida?

A tots els ciutadans que vullguen interactuar amb la Mutualitat General Judicial a través d'internet.

Què s'inclou en la Seu?

Totes les actuacions, procediments i servicis que requerisquen l'autenticació de l'Administració Pública o dels ciutadans per mitjans electrònics en el sentit de l'Article 13 de la LAECSP, és a dir, mitjançant DNI electrònic, firma electrònica avançada o utilització de claus concertada.

Disposa el ciutadà d'algun punt d'accés general a totes les Seus?

El Punt d'Accés General (www.060.es) es facilitarà a través de la seua seu, l'accés als servicis electrònics de l'AGE i els seus organismes. Si es facilita l'accés a servicis electrònics d'altres administracions caldrà firmar el conveni corresponent.

El directori de seus electròniques de l'AGE residirà en la seu del Punt d'Accés General (https://sede.060.gob.es).