Protecció de dades

Les dades aportades per l'interessat a través de la Seu de la Mutualitat General Judicial s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en el procediment o actuació que es tracti.

En compliment del que es disposa en el Reglamento General de Protecció de Dades, en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es va aprovar el Reglament que ho desenvolupa, el cedent de les dades podrà, a qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, oblit, cancel·lació, revocació del consentiment, limitació de l'ús de dades, portabilitat, impugnació i oposició.

Pot consultar l'inventari d'activitats de tractament de dades personals, i informació complementària, en aquest enllaç de www.mugeju.es

Aquesta política de privadesa és aplicable a les pàgines de la seu, no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs.

Segons disposa l'article 6.1 g) de el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, s'inclou un enllaç amb la calmi electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.