Protecció de dades

Les dades aportades per l'interessat a través de la Seu de la Mutualitat General Judicial s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les finalitats previstes en el procediment o actuació que es tracte.

En compliment del que es disposa en el Reglamente General de Protecció de Dades, en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es va aprovar el Reglament que ho desenvolupa, el cedent de les dades podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, oblit, cancel·lació, revocació del consentiment, limitació de l'ús de dades, portabilitat, impugnació i oposició.

Pot consultar l'inventari d'activitats de tractament de dades personals, i informació complementària, en este enllaç de www.mugeju.es

Esta política de privacitat és aplicable a les pàgines de la seu, no es garantix en els accessos a través d'enllaços amb este lloc, ni als enllaços des d'este lloc amb altres webs.

Segons disposa l'article 6.1 g) de el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, s'inclou un enllaç amb la calme electrònica de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.